Något om bildmaterialet

Denna volym har formligen översvämmats med bilder. De flesta fotografer är okända. Ove Paul har, förutom pärmbilden, fotograferat de nyare bilderna i artikeln om kvarnen. I volymen ingår åtminstone en bild av den högklassiga fotografen Gunnar Karlsson: Kafferst under potatissättning i artikeln om Vias. Antagligen är också några andra foton tagna av honom.

Byarådet riktar ett varmt tack till alla som stått till tjänst med det värdefulla bildmaterialet.

 
 

Tillbaka till Innehåll