Bildmaterialet

Största delen av bilderna som ingår i Boken om vår ö ställdes ut på utställningen Sarfsalö förr och nu, sommaren 1994.

Pärmbilden är gjord efter ett foto av Gunnar Karlsson. Han har också fotograferat några av de andra unika skutbilderna (Oiva på Horslök slip, Hilda och Horslök ångbåtsbrygga).

Ove Paul har tagit fotona av Avontuur, vyn över Härpe, bron och vägen i Horslök.

Övriga som bidragit till bildmaterialet eller i vars ägo bilderna är eller varit: Kaja Gustafsson, Brita Rosqvist, M. Silverström, Christel Lindholm, Lars-Erik Ahlgren, Erik Holmberg, Snabbköp Björkell, Einar Nykvist, Vivan Granlund, Gundel Ottoman, Ethel Sjöroos, Anita Karlsson, Fredrik Karlsson, Hilda Karlsson och Tom Weymarn.

Ossi Enkvist har lyckats få tag på bilderna om junkersplanet.

Sarfsalö Byaråd riktar ett varmt tack till alla som stått till tjänst med bilder.

 
 

Tillbaka till Innehåll