Kristina Paul:

Född 1938 och Renholm

Hannula Jannes sista sonadootron

HELSINGFORS - SARFSALÖ - SIBBO

och

Ove Paul:

Om och kring krigsåren

HELSINGFORS - BORLÄNGE - VÄSTERÅS

Vår nyaste bok gavs ut 24.6.2011.

Det här är inte en deckare utan skildringar från barnaåren på våra olika håll, i tider av krig och mer eller mindre fred.

Här ser (och hör) du första mottagandet:

         
    Radio Vega Östnyland

Mikael Kokkolas intervju med författarparet

Borgåbladet & Östra Nyland

Loviisan Sanomat

Hufvudstadsbladet

    Vår nya bok kan köpas åtminstone på följande ställen: Sarfsalö Bybutik, Akademiska bokhandeln, Finska bokhandeln, Lovisa Bokhandel, Sibbo Bokhandel, Mariehamns Bokhandel, Sarfsalö sommartorg och höst- och julmarknader eller direkt av oss: 0400 967686 / ove.paul@pp.inet.fi

Näthandel:

Opus liberum  
   
Deckarna