Bredband på efterkälke?

I måndagens morgonnyheter i radion berättades att finländarna kopplar upp sig till ADSL eller motsvarande lösningar som aldrig förr. Samtidigt uppmanades konsumenterna att jämföra priserna och granska avtalen noga. Man påpekade t.ex. att man inte får kompensation ifall överföringshastigheten de facto är lägre än vad marknadsföringen utlovar.

Det här känns ju igen på många andra håll inom telefonoperatörernas avtalssystem. Mina hemsidor har ideligen avbrott som härleder sig från operatörens server, men ändå visas på rutan en text som låter förstå att felet skulle bero på mig. Avbrotten kan förekomma flera gånger i veckan och räcka timmar eller dygn. Någon kompensationen för denna usla service kan man inte räkna med.

T.ex. i Soneras ADSL-avtalsbilaga 2 sägs: "De hastigheter som angivits som anslutningens hastighetsklasser är teoretiska maximihastigheter och anslutningens verkliga hastighet kan vara lägre än dessa. Anslutningens hastigheter och tjänstens kvalitetsnivå i övrigt kan variera beroende på t.ex. kundutrustningen, anslutningen, Soneras datanät, telefonnät, Internet, andra nät som används samt av nätanslutningshastigheterna och belastningen hos servrarna i ovannämnda nät, samt av vilka som helst störningar eller servicearbeten i ovan nämnda eller andra delar. Anslutningens hastigheter samt tjänstens övriga kvalitetsnivå kan även variera beroende på telefonnätets egenskaper."

Sonera har alltså i en slags force majeureklausul räknat upp också sådana omständigheter som är helt beroende av dem själva som leverantör av tjänsten. För att det skulle bli avtalsrättsligt acceptabelt, borde man samtidigt ha en klausul om kompensation för sådana brister som de själva skall svara för.

Men finns det någon som tror att en ensam konsument kan få igenom det? Plats för konsumentverket som lyfte fram saken.

I morgonens nyhetsinslag om bredband berättades också att Finland enligt flera undersökningar är bland de dyraste i Europa för enskilda användare. Nisse Husberg har konsekvent påtalat telefonoperatörerna monopolställning och bromsande inverkan på bredbandsutvecklingen i vårt land. Hbl förundrade sig 31.1.04 hur Husberg och regeringens utredare kan se så fundamentalt olika på bredbandsfrågan. För läsarna vore det intressant att ta del av lite forskande journalistik. Husberg säger i punkt 7 av sin kommentar, att utredarna inte har någon kompetens inom datanätsområdet, utan bara representerar gammal telefonteknik och byråkrati. Om det stämmer, så kan vi i stället förundra oss över hur det är möjligt.

Ove Paul

Helsingfors