SARVSALÖ KONSTPARK - SARVISALON TAIDEPUISTO

Zabludowicz konstsamlingar på Sarfsalö finns utplacerade på tre ställen på holmen. Det är fråga om installationer utomhus och samlingar inomhus.

Ett speciellt perspektiv får tredelningen av att den i sin tur utgår från tredelningen av de totala samlingarna som är fördelade mellan London, New York och - lilla Sarfsalö.

Zabludowicz och lite annat

Den 19 augusti 2012 hölls den första visningen för allmänheten av alla tre platser, Hermans, Suvikunta (tidigare Svennas, omdöpt av överlåtaren WSOY) och Timmermans hus. Arrangörerna hade beräknat att 300 besökare var maximalt antal att under en dag slussas genom de tre ställena under sakkunnig guidning. Bokning av platser till rundturen kunde göras på nätet, men som väntat var efterfrågan enorm och kvoten blev i praktiken fylld första bokningsdagen.

Tillställningen var synnerligen skickligt genomförd med tre beställda bussar från Erikssons som fraktade besökarna mellan ställena så att det samtidigt fanns bara en grupp åt gången på vart ställe med överlappning endast vid angörningarna. Sexton guider från Kiasma hade kallas in att assistera Zabludowiczsamlingarnas egen personal. Den tur vi och våra två gäster deltog i startade kl 15 från Suvikunta och tog tre timmar.

På Suvikunta hade öppnats ett café där Sarvsalö Bybutik skötte om ruljansen.

 
  Första visningen för allmänheten hade hållits lördagen den 5.8.2011 och riktades till invånarna på holmen. Den utfärdades som en informell inbjudan från mun till mun på sommartorget och nådde sålunda en talrik skara aktiva och intresserade människor. Mål för intresset blev i det skedet den första färdigställda delen av samlingen, tidigare Silverströms snickeri, på svenska här kallad Timmermans hus.      
Under sommaren 2012 visades alla tre ställen upp för press och konstintresserade från hela världen, och i augusti upprepades mönstret från året innan, denna gång så att holmborna välkomnades till Hermans, där man under året som gått slutfört en grundlig men samtidigt varsam återställning av byggnaderna.   En föredömlig presentation på tre språk, engelska, finska och svenska finns på Zablodowizcsamlingarnas website, där såväl konstverken som avsikten med projektet och den bakgrund som holmen erbjuder lyfts fram med text och fina bilder. Sarfsalö och dess nya image blir nog ingenstans presenterad lika professionellt och med samma globala bärvidd som på sagda sidor.    
  På Zabludowizcs hemsidor kan var och en segla fritt själv. Jag lyfter gärna fram Sarfsalösidorna, och av dem, fotosidorna, speciellt naturbilderna, där det finns några verkliga fullträffar. Ett exempel på förvandlingen utgör Hermans karaktärsbyggnad. Besökare har ombetts att inte fotografera denna byggnad eftersom den är i Zabludowiczsamlingens privata bruk för representation och residensgästprogram. Den kan dock beses, från gårdssidan, på konstsamlingens egna hemsidor (femte sista bilden på länken ovan). Som jämförelse kan man här klicka fram ett postkort med min egen copyright, tagen från landsvägens håll under den förra ägarens tid. Annika Björk sade själv att den påminde henne om en griskulting som låg och väntatde på åsen..    
         
MERA KONST PÅ SARVSALÖ MERA KONST PÅ SARVSALÖ MERA KONST PÅ SARVSALÖ    
         
Östra Nyland hade 9.9.2012 en artikel om Cecil Hagelstams konstexperiment. Ett år tidigare rapporterade ÖN om en av Äkkijyrkkäs plåtkor på Sarvsalö (6.8.2011) Men redan i början av 70-talet kunde man på Nystus trädgårdsbord i Horslök beskåda Ove Pauls Sweet Dancing Papa, en skulptur som han gjort av torkade tallkvistar och rot från tomten. Eventuella gemensamma drag med gestalterna i Cecil Hagelstams konstprojekt är ofrivilliga eftersom de bägge herrarna var okända för varandra och icke samtida. Däremot erkänner träskulpturens skapare inspiration från sin mammas Alfa Pauls porslinsmålning, i första hand en serie kakelmålningar med dansande latinomusiker.

Och i juli 2003 ingick i ÖN en rapport om en endagsvisning med installationer och redskap från Moderna fornmuseet på Nystu.