NY VALUTA FÖR SARFSALÖ (Östra Nyland 11.2.1999)

Pellinge har i samband med en självständighetsdeklaration meddelat om sin egen valuta, pellingen. Tio pilling är lika med en pelling som motsvarar två euro. Det verkar alltså vara en mycket stark valuta, förmodligen ek, eftersom den uppges vara slagen i trä för att hållas flytande. Det står något oklart om relationerna ovan utgår från dagskursen eller om pellingen flyter fastbunden till euron. Var är i så fall självständigheten?

- 00 -

Också i Sarfsalö-parlamentet, dvs på sommartorget, har man länge närt planer på en liknande självständighetsdeklaration med tyåtföljande valutareform. Man kan förstå Pellinges brådska med tanke på inkorporeringen i Borgå stad. Sarfsalö har inte samma omedelbara behov, men om borgåtentaklerna utsträcks mot Pernå, blir behovet akut.

- 00 -

Enligt obekräftade uppgifter skulle Sarfsalös valuta, sarfen, få formen av en fisk. Styregenskapen är alltså viktigare än flytegenskapen. Man har tänkt sig ett modernare material, kanske plast, som efter behov kan göras flytande, sjunkande, svävande, ormande eller spikas fast. Konservativa element på Sarfsalö vill som kompensation för denna eftergift till dagens nymodigheter ha valutasystemets enhetsindelning mer förankrad i gamla världen (och värden) och den skulle därför få likheter med det traditionsomspunna, tyvärr numera rumphuggna brittiska systemet (pund, shilling, pence, farthing osv) så, att 12 skarvar skulle

utgöra 1 skärv och samtidigt vara lika med 1/20 av en sarf. Användningen av härvan (redan gångbar i en av byarna) = 1/4 skarv har dock ansetts onödigt krånglig i praktiken. Därmed skulle också den mindre salongsfähiga slarvan (1/5 härva) falla bort, för att inte tala om den i praktiken kanske vanligaste valören, fjärtingen = 1/14 slarva, som en överväldigande majoritet vill att förblir anonym och onoterad. För att göra en icke önskvärd men kanske i längden ofrånkomlig anslutning till euron lättare, skulle en sarf i starten anses motsvara en finsk mark, dvs enligt den fasta växelkursen i runt tal 0,1681879264615 euro.

- 00 -

Euroanknytningen har för övrigt diskuterats också beträffande dess nationalekonomiska konsekvenser på holmen. Ett torghandlarpar, vars produkter i åratal kostat 5 mark st., har meddelat att en höjning till 1 euro, dvs 5,94573 mk troligen blir ofrånkomlig och de inflatoriska återverkningarna på sommarlevnadskostnadsindex därmed oöverskådliga. ECB uppges oroligt följa med utvecklingen på Sarfsalö.

(0-reuter / fbn)

Hänt på Sarfsalö Hem