Finlands friidrottskris övervunnen!

Måndagen den 4.1.2010 innebar en definitiv vändpunkt för finsk löpning och hela vår friidrott. Efter decennier av dopingskandaler och förödmjukelser kan äntligen en ljusning skönjas. Kl. 8.20 på morgonen, på banan mellan Helsingfors järnvägsstations biljetthall och perrong 13, som enligt Hbl:s rapport mäter 400 m, löpte nämligen väktaren Aleksi, representerande föreningen Otso Vartiointi ett strålande nytt rekord som - beroende på kontrollmätningar - kommer att vara åtminstone finskt men troligen dessutom både europeiskt och världsrekord. 

- Sträckan var 400 m och vi sprang så snabbt benen bar men det tog över en halv minut, berättar hjälten själv med onödig men klädsam anspråkslöshet för Hbl.

ONA-News medarbetare som är en av Finlands frustrerade fd fiidrottsanhängare har inte på länge följt med resultatnivån på 400 m, men på Voitto Hellstens dagar låg finska rekordet kring 46 sek, och torde än idag ligga kring 44 sek.. En tid på lite över 30 sek, därtill sprungen på vintern i väktaruniform, bör därför vara ett sensationellt resultat och man kan bara fråga sig varför saken inte har väckt större uppmärksamhet.