FOTOTÄVLING PÅ SARFSALÖ 2004

Suomeksi

Tema: "Sarfsalö"

Sarfsalö byaråd utlyste till sommaren 2004 en fototävling som uppföljning på ett tips från fotoutställningen för ett par år sedan.

Resultaten förkunnades på höstmarknaden 9.10.2004:

1. Mikael Laaksonen, Tolkis, med bilden Delad glädje

2. Niklas Lemberg, Helsingfors, med bilden Mot Sarfsalö

3. Mikael Laaksonen, Tolkis, med bilden Älg i dimma

4. Ronne Vuori, Borgå, med bilden Vinterlandskap

5. Christina Stenvik, Sarfsalö, med bilden Ungbaggas genom stallfönstret

6. Christina Stenvik, Sarfsalö, med bilden Bröderna vid staketet

7. Olli Heikinheimo, Helsingfors, med bilden Is, eld och vatten

8. Margot Ek, Sarfsalö, med bilden Knatte med ormen

9. Mikael Laaksonen, Tolkis, med bilden Skrotbilen

10. Felix Björklund, Sibbo, Midsommarsolnedgång

Alla deltagare fick diplom och första pristagaren en kaffekokare med termoskanna av stål, andra och tredjepris var var sitt fotoalbum av läder samt 1-4 pris tidsbunden gratisprenumeration på tidningen Östra Nyland, som tisdagen efter resultatgivningen hade ett utförligt reportage om tävlingen.

Tillsamman skickades in över 50 bilder som kommer att ställas ut nästa sommar. Pristagarbilderna kommer i mån av möjlighet också att införas här på hemsidorna.

Reglerna var:

  1. Tävlingen är öppen för alla. Man behöver inte bo på Sarfsalö eller ha annan anknytning dit.
  2. Temat är "Sarfsalö". Själva bilden bör alltså ha anknytning till Sarfsalö. Den bör berätta om någon eller någonting på eller nära Sarfsalö. Bilden behöver inte vara nytagen utan får ha tagits när som helst. Men den får inte ha förekommit i tidigare fototävlinger eller blivit publicerad.
  3. Fotot kan vara i färg eller svartvitt, traditionellt eller digitalt uppkommet, från dia eller negativ, men juryn behöver en fysisk pappersbild för bedömning. Storleken är fri.
  4. Du kan delta med 1-3 bilder. Ge bilderna namn och skriv dem på baksidan av bilden. Använd penna som inte klottar. Sätt bilderna i ett kuvert och sätt med en skild lapp med ditt namn och dina kontaktuppgifter. Räkna upp bildernas namn också på den lappen.
  5. Juryn kommer att bedöma bilderna utan att veta vem som tagit dem. Juryn består av Kim Wahlroos, Alf Hemming och Ove Paul. Jurymedlemmarna får inte delta i tävlingen. Juryn fäster huvudvikten vid bildens motiv och dess visuella kraft, inte vid tekniska detaljer.
  6. Fotografen behåller sin upphovsrätt till bilden men ger byarådet rätt att använda den. Fem till tio bilder kommer att få pris eller hedersomnämnande. Var inte rädd att delta, alla bilder kommer att ha värde för eftervärlden. Byarådet planerar också en utställning utgående från inlämnade bilder och kommer att arkivera bilderna för kommande kulturella behov.
  7. Bilderna skall lämnas in eller postas så att de är Byarådet tillhanda senast den sista sommartorgdagen, lördagen den 28.8.2004. Märk kuvertet "Sarfsalö 2004". Utgången av tävlingen förkunnas på hösttorget 2.10.2004.