ÅRSMÖTET

 

 

Närvarande var ca 45 personer. Efter årsmötet berättade kommundirektör Ralf Sjödahl om vatten- och avloppsprojektet. Han ansåg att Sarfsalö har ytterst små chanser att få miljöcentralens understöd för endast vattenförsörjning. Miljöcentralen kräver en helhetslösning. Fastighetsägarna, alltså även sommargästerna, har en 10-årsperiod på sig att lösa avloppsfrågan enligt gällande bestämmelser.

På skärgårdsombudet Annika Björks initiativ föreslår byarådet att ett rör för optisk fiberkabel för framtida bruk av effektivare dataförbindelser tas med i vatten- och avloppsprojektet. Detta skulle minimera kostnaderna för bredbandsberedskap.

En arbetsgrupp har tillsatts för att bereda vatten- och avloppsprojektet och dess finansiering. Arbetsgruppen har av ingenjörsbyrån Paavo Ristola Oy fått ett kostnadsförslag på EUR 5.350 för den fortsatta utredningen. Byarådet har anhållit om bidrag bl.a. från Östra Nylands förbund.

Tilläggsuppgifter kan fås av Jan-Eric Björkell, medlem i Byarådets styrelse.