työstäni

Työssäni sovellan mm. perheterapeuttisia, systeemisiä, narratiivisia, NLP sekä voimavarakeskeisiä menetelmiä. Tosin lainailen erilaisista viitekehyksistä menetelmiä ja tekniikoita, jos koen niiden olevan asiakkaalleni siinä tilanteessa hyödyksi. Olen kaikkiruokainen ajattelunvälineiden valinnassa.


Periaatteenani on asiakasta arvostava ja kunnioittava tapa toimia. Pidän siitä, että asioita käsitellään eri näkökulmista. Elämään ei ole löydettävissä yhtä totuutta.


Klaus Weckroth om puhunut terapiatyön taivaallisista ja maallisista kysymyksenasetteluista. ”Maalliset” kysymyksenasettelut ovat käytännön kysymysten ratkomista ja rationaalista tiedettä. Vastaavasti ”taivaalliset” ovat uskomusten ja arvojen, tunteiden, filosofian maailman kysymyksiä. Pyrin työssäni pitämään esillä nämä molemmat tasot, koska uskon sitä kautta tavoitettavan ihmistä kokonaisvaltaisemmin: ”tunne on täynnä järkeä ja päinvastoin”.

ajatuksia