TERAPIAA 

yksilöille, pareille ja perheille erilaisiin pelkoihin, jännitystilanteisiin, parisuhteen ongelmiin, lasten ja nuorten pulmiin, perheväkivaltakysymyksiin. Viitekehyksenä perheterapeuttiset ja systeemiset näkemykset.


TYÖNOHJAUSTA JA KONSULTAATIOTA

mm. teemoilla oman työyhteisön perustehtävän jäsentämistä, arvostavan vuorovaikutuksen  mahdollisuudet hyvinvoinnin lisääjänä, haastavat asiakastyön tilanteet, työntekijöihin kohdistuva väkivalta, miten saada iloa ja energiaa työhön


KOULUTUSTA ASIAKASTYÖN MENETELMISTÄ

JA TYÖTAVOISTA

Esimerkiksi seuraavista aiheista: narratiiviset, NLP ja ratkaisu- ja voimavarakeskeiset menetelmät, arvostava vuorovaikutus, miten käsitellä perheväkivaltaa työyhteisössä ja asiakastyön tilanteissa, rikosasiain sovittelu ja vuorovaikutus, asiakastyön vuorovaikutustilanteiden ”dramaturgia”, sosiaali- ja perhetyön asiakastyön menetelmät             ” EMME TEE JOTAKIN IHMISILLE, 

            VAAN JOTAIN IHMISTEN  KANSSA! ”            (Tom Andersen)

tarjoan?

mitä