Tällä hetkellä...


...toimin terapeuttina, kouluttajana ja työnohjaajana. Työskentelen perheterapeuttina mm. Järvenpään perheneuvolan ja eri lastensuojelulaitosten tarjoamien asiakasperheiden kanssa. Työnohjaajana toimin niin yksilötyönohjaajana kuin työyhteisöjen ja ryhmien kanssa.


Koulutuspalveluita tarjoan psykososiaalisen ja terapeuttisen perhetyön kysymyksistä, terapeuttisen asiakastyön, perheväkivallan kohtaamisen, sovittelutoiminnan menetelmistä sekä tavoista ja periaatteista luoda arvostavaa vuorovaikutusta asiakastyön tilanteisiin.


Tutkinnot


Lastentarhanopettajan tutkinto, Joensuun korkeakoulu                         
  Yhteiskunnallinen tutkinto (yo-sosionomi), Tampereen yliopisto
  Elokuva- ja tv-Käsikirjoittaja, YLE:n ammattiopisto
  NLP masterpractioner
  Vaativan erityistason perheterapeutti ja psykoterapeutti, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus


Työkokemus


Lastentarhanopettajana ja päiväkodinjohtajana ( 1979-1984 )
  Kriminaalihuoltoyhdistyksessä sosiaalityöntekijänä ja toimintakeskuksen

      ohjaajana ( vv. 1984-1987 )

  Elokuva- ja tv käsikirjoittajana, freelance ( 1988-1991 )
  Pääkaupungin ja Vantaan turvakodissa vastaavana sosiaalityöntekijänä sekä

     Jussi-työntekijänä ( vv. 1991-2003 )

  Jussi-projektin johto- ja suunnitteluryhmä, Ensi- ja turvakotien liitto 1995 - 1998
  Toimitussihteeri Ratkes- lehdessä 1997-2002
  Ikäväki-projektin suunnittelijana, Kuntokallio-säätiö ja Ensi- ja turvakotien

     liitto1995-1996

  Vantaan kaupungin perheväkivaltajaoksen miesten hoito-ohjelman

     suunnittelutyöryhmä 1998-2001

  Seurantaryhmä Leikkivä Lapsi r.y:n ja Pääkaupungin turvakodin projektissa;

     nukketeatteri ja tarinalliset välineet perheväkivaltaa kokeneiden

     lasten kanssa työskentelyssä 2001 - 2003

  Vuodesta 2003 lähtien olen toiminut omalla toiminimellä terapeuttina,

      kouluttajana ja työnohjaajana.Kokemus kouluttajana


Olen vuodesta 1992 lähtien kouluttanut asiakastyöstä ja menetelmistä sosiaali-  ja terveysalan oppilaitoksissa sekä eri järjestöjen ja yhteisöjen koulutuksissa mm. teemoilla ”sosiaalityö muutostyönä”, ”Haastavien asiakkaiden kohtaaminen”, ”Hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus”, ” Näkökulmia hyvinvointiin”, ” Vuorovaikutteiset ja voimavaraistavat menetelmät perhetyössä”, ” Sovittelu ja vuorovaikutus”, ” perheväkivallan kohtaamisen menetelmät”.


Olen kouluttanut Virossa sosiaalialan työntekijöitä perheväkivallan kohtaamisen menetelmistä, ja rikosasiainsovittelusta. Viron ”Uhri apu” organisaation työntekijöitä olen kouluttanut suunnittelemani väkivaltaa lähisuhteissaan käyttäneille miehille tarkoitetun ryhmähoito-ohjelman pohjalta. Vuonna 2010 koulutin Tallinnassa Sisekaitse akadeemiassa  vankiloiden henkilökuntaa suunnittelemani ohjelman pohjalta vankiloissa toteutettavasta perheväkivaltaa ehkäisevästä ryhmähoito-ohjelmasta.


Toimin pääkouluttajana vv. 2008-2009 Socca - Pääkaupunkiseudun osaamis-keskuksen järjestämässä ratkaisukeskeisessä koulutuksessa.


Erityisesti itseäni on innostanut eri toimijoille suunnatut koulutukset arvostavasta vuorovaikutuksesta; vuorovaikutuksen perusteita ja dramaturgiaa pohtivat luennot ja millaisilla periaatteilla ja toimintatavoilla asiakastyöhön rakentuu arvostava ja osallistuttava vuorovaikutus.

 
työkokemus

koulutus &