Sekä matematiikan että shakin historiassa tunnetaan monenlaisia tarinoita. Shakin historiassa kerrotaan tarinaa, joka liittää shakin ja matematiikan toisiinsa. Tarina on seuraavanlainen :

Eräs itämainen hallitsija oli niin taitava pelaaja, että hän hävisi koko elämänsä aikana vain neljä peliä. Innokkaana pelaajana hän saattoi viettää päivittäin laudan ääressä tuntikausia. Luonnollisesti pelejä kertyi runsaasti hänen pitkän elämänsä aikana. Tarina ei luonnollisestikaan kerro sitä, keitä nuo hänen hoviinsa kuuluvat viisaat olivat. Voittojensa ansiosta näistä viisaista tuli ruhtinaan hovissa koko hovin juhlittuja sankareita, joiden kunniaksi itse voitettu ruhtinaskin varasi laudan ja neljä suurikokoista timanttia. Timantit asetettiin niille laudan ruuduille, joissa hallitsija oli joutunut mattiin. Lauta timantteineen oli luonnollisestikin jatkuvasti esillä ja kaikkien nähtävillä. Aikanaan ruhtinas sitten otti ja kuoli antaen valtakuntansa perinnöksi pojalleen. Hallitsevaksi ruhtinaaksi päästyään poika, joka oli varsin lahjaton ja huono shakinpelaaja ja varsinkin erittäin huono häviäjä, ei kuitenkaan ollut millään tavoin suosiollinen isänsä voittaneille viisaille. Kostonhalussaan hän käski viisaiden jakaa laudan, jolla timantit olivat, neljään samanmuotoiseen osaan, siten, että kussakin osassa on vain yksi timantti. Viisaiden onnistuessa annetussa tehtävässä poika mestautti viisaat. Kunkin viisaan mestaamisessa käytettiin hänen shakkilaudan osansa muotoista teräasetta. Osaatko sinä ratkaista tämän viisaille annetun tehtävän, kun timantit ovat ruuduissa h1, g2, f3 ja e4 ?

Shakkitehtävän tarkistusnappia painamalla saat laudan oikean jaon selville.

Toinen tarina liittyy Bernoullin matemaatikkoperheeseen. Johann Bernoullin pojat Daniel ja Nicolaus toimivat 1700-luvulla Pietarissa matematiikan professoreina. Innokkaina todennäköisyyslaskennan ja kombinatoriikan kehittelijöinä veljekset kokeilivat myöskin kehittelemiään teorioita käytännössä. Eräs tällainen kokeilu johti heidät Pietarin paradoksina tunnetun ongelman jäljille. Ongelma on seuraavanlainen :

Pietari ja Paavali sopivat lantinheitosta. Jos ensimmäisen heiton tulos on kruuna, niin Paavali antaa Pietarille kruunun. Jos ensimmäisen heiton tulos on klaava mutta toisen kruuna, niin Paavali antaa Pietarille kaksi kruunua. Jos kruunu tulee vasta kolmannella, niin Paavali antaa Pietarille neljä kruunua ja niin edelleen. Nyt kysymys kuuluukin : Paljonko Paavalin tulisi maksaa Pietarille saadakseen pelata peliä ?

Pietarin paradoksin tarkistusnappia painamalla saat näkyviin oikean tehtävän ratkaisun.

Takaisin etusivulle