Rinnan kirjoitustaidon ja keskushallinnon verojenkeruutarpeen kehittyi myöskin lukujen merkitseminen ja laskutaito. Meidän päiviimme asti on säilynyt muutamien kansojen käyttämä lukujen merkintätapa. Aasiassa kiinalaiset ja intialaiset käyttivät sauvamerkintää, joka muistuttaa jossain määrin tukkimiehen kirjanpitoa. Luvut merkittiin pystyviivoilla eli tolpilla ja kymmenen ensimmäistä monikertaa vaakasuorilla tolpilla. Merkintäjärjestelmän mukaan luvut muodostavat systeemin :

Luvut 1 - 9 esitettiin muodossa :

Sekä luvut 10 - 90 esitettiin muodossa:

Suuremmat luvut kuten 56789 tai 1405536 merkittiin muodossa :

Kreikkalaiset vuorostaan käyttivät numeromerkkeinä ensin isoja kielensä kirjaimia sekä myöhemmin pieniä kirjaimia (a = 1, … , i = 10, … , r = 100, …). Kreikkalaisten lisäksi myöskin roomalaiset käyttivät kirjaimia numeroiden merkkeinä (I = 1, V = 5, X = 10, …).

Uudella mantereella eli Amerikassa mayoilla oli oma numeromerkistönsä. Piste kuvaa lukua 1, vaakasuora viiva kuvaa lukua 5, tyylitelty silmä merkitsi tyhjää paikkaa eli nollaa. Esimerkiksi lukua 17 merkittiin symbolilla . Symboli tarkoittaa lukua 122660.

Takaisin etusivulle