Valta

Siellä missä on valta,
on voima, kateus ja kunnia.
Siellä on raha ja ystävyys.

Siellä myös virheet ovat suuria,
mutta ovat yksilöllisiä.
Se rikastuttaa heitä.

Viha ja kauneus sekaisin.
Valhe ja kostonkierre.
Mutta siitä kuvastaa lempeys.

Siinä asuu avunanto
myötämielisyys.
Siellä on yksinäisyys ja ilo.
Inhimillisyyden ja rakkauden peli.

Ne jalostavat heitä.