Jumalan selän takana

Heti alkuun sanon, että en ole mikään Raamatun asiantuntija vaikka kirkkoon kuulunkin. Sain kuitenkin kotona äidiltä, myöhemmin pyhäkoulutädeiltä, kansa- ja rippikoulussa sen uskonnon opetuksen jota olen elämässäni eniten yrittänyt kunnioittaa. Kiitos heille siitä!

Olen kuitenkin viimeisinä vuosina kiinnittänyt huomion niihin henkilöihin ja järjestöihin jotka erityisesti tuovat kristillisen opin julki. Erityisesti huomioni on kohdistunut Kristillisen liiton - nyttemmin Kristillisdemokraattien toimintaan.

Niin kuin hyvin tiedetään, politiikasta haetaan julkisuutta, niin myös uskonnoista. Mutta kun nuo lähdetään sotkemaan keskenään, niin pidän sitä kyllä enemmän henkilön ja järjestön ilmoituksena - oman sydämen sisäisen rauhan puuttumisena.

Kun puhutaan köyhyydestä, leipäjonoista, syrjäytymisestä, työttömyydestä tai muuten elämänahdingossa olemisesta, niin siihen kirkko antaa hyvän tukensa. Nuo samat epäkohdat kyllä tunnetaan joka puolueessa. Mutta se, että niiden torjumiseen käytetään kirkonopin kautta - hakeutumista poliittiseen kenttään, niin se on kyllä mediaa.

Jo silloin kun Kristillinen liitto perustettiin, niin sitä en minä, eikä moni muukaan voinut hyväksyä. Hyvin muistuu mieleen, kuinka kirkon suosio tuolloin laski, ja esim. avioerot ja kirkosta eroamiset alkoi lisääntyä. Jos ei kirkon antama sanoma ole hyväksyttävä kansan keskuudessa, niin politiikan kautta se menee kaikkein heikoimmin perille. Niin kuin äänestysinto puhuu.. Raamatun sanomassa ei ole mitään vikaa; on vain sen sanojassa.

Silloin kun Mooses sai Kymmenen käskyä Jumalalta, niin sen jälkeen on maailma muuttunut paljonkin, mutta ne lait ovat muuttumattomat. Niitä ei voi muuttaa: Siihen tarvitaan Jumala!

Hiljakkoin sain kuulla, että erään kaupungin seurakunta etsi itselleen kesätyöntekijöitä koululaisista. Valintaperusteiksi oli mainittu; sosiaaliset perusteet sekä nuorten toiminta-aktiivisuus seurakuntatyössä. Sosiaalisina perusteina  muun muassa vanhempien työttömyys ja yksinhuoltajuus. 

Niin ei kuitenkaan puhdasoppisesti tapahtunut, vaan töihin otettiin seurakunnan työntekijöiden lapset etusijalla. Myös lapsia, joiden molemmat vanhemmat ovat aktiivisesti työssä, joiden toiminta-aktiivisuutta seurakunnassa ei tarkemmin kuitenkaan tunneta. Sen sijaan esim. yksinhuoltajien lapsia jäi valinnan ulkopuolelle, vaikka heidän aktiivisuus seurakuntatyössä tunnetaan.

Tulee vaan mieleen, että kun kristillinen järjestökin (jonka pitää olla esikuva) tällä tavalla toimii, niin se ei tunne vastuuta tasapuolisesti ihmisistä. Murrosiässä oleva nuori saattaa kokea sen hyvinkin syrjityksi tulemisena. Toisaalta se rakentaa nuorten keskuuteen jännitteitä, mikä näkyy koulumenestyksessä, tulevissa suunnitelmissa,  ja tulee esille sosiaalisina ilmiöinä. 

Ja niin ikään saimme seurata TV:stä kuinka Kristillisen liiton nimi vaihdettiin Kristillisdemokraateiksi. Siinä tuli selvästi esille tuo mainitsemani media. Se ei enää erottunut muiden poliittisten puolueiden kokouksista. Tuli vaan mieleen, että kummalla puolella he olivat Jumalaa. 

Se käsitys mikä minulla on Raamatusta, niin he kyllä olivat selän takana; Siellä missä on rahan ja julkisuuden valta. Ja kuin pisteenä iin päällä, heidän oma europarlamentaarikko esiintyi kuin Miss Eurooppa salamavalojen loisteessa, joka tuotiin sanomalla julki TV kameroidenkin läsnä ollessa..

Jeesus sanoi: " Siellä missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi."

Tekstit Etusivulle