Hyvinvointi syntyy työstä

Kuhmo on elänyt viime vuosikymmeninä suurten muutosten aikaa: Maaseutuelinkeinot lähes tyystin loppuneet. Kyläkoulut ja -kaupat ovat vähentyneet. Työttömyysprosentti suuri. Nämä yhdessä on aiheuttanut muuttoliikettä kaupungin keskustaan ja muualle Suomeen työpaikkojen ja parempien palveluiden vuoksi.

Maaseudun autioituminen on aiheuttanut kuntien talouteen ongelmia muuallakin Suomessa. Moni kunta on kuitenkin selvinnyt ja osannut luoda tilalle korvaavaa teollisuutta palveluiden säilyttämiseksi. Kuhmo ja lähes koko Kainuu on jäänyt rakenne-muutoksen jälkeen. Tämän asian korjaamiseksi tarvitaan pikaisia toimia maakunnassamme. 

Kuhmolaiset ovat saaneet suurelta osin tulonsa metsästä. Mutta on kuitenkin ongelma: Emme osaa jalostaa puuta teollisesti riittävästi ja monipuolisesti. Edelleenkin lähes kaikki puu viedään saha- höylä- tai hirsituotteena. Huonekalu- levy- ja rakennus-teollisuus antavat kuitenkin puulle rajattomat kehittämis- ja jatkovalmistusmahdollisuudet.

Kuhmolaisten päättäjien, alan asiantuntijoiden ja alalla jo toimivienkin yritysten on yhdessä tämän asian eteen tehtävä töitä. Alan ammattikoulutusta lisäämällä yritys-pohjaisesti saamme helposti alalle kymmeniä uusia työ-paikkoja.

Kuhmossa olevien yritysten markkinointia ja kehittämistä on edistettävä ja etsittävä laajennusmahdollisuuksia. Myös alihankintoja ja etätöitä etsimällä saadaan luoduksi uusia työpaikkoja. Uusien yritysten tuleminen Kuhmoon lisää tunnettavuutta ja kilpailukykyä. Verotulojen kasvaessa kaupungin antamat palvelut säilyvät kaikilla sektoreilla elinvoimaisena, ja pitää asuttuna myös maaseutukylät.

Kuhmolla on omat historialliset perinteet ja kulttuurilliset arvonsa. Näitä kehittämällä ja mainonnan oikealla suuntaamisella saadaan työtä. Kuhmo on myös rajapitäjä. Kostamus ja itäisen naapurimaan kehittyminen antaa meille erikoisaseman tulevaisuudessa.

Kuhmon taloudessa tulevat vuodet ovat hyvin merkittäviä. Väestön ikääntyessä tulee avoimeksi työpaikkoja. Mutta onko Kuhmo tuolloin kilpailukykyinen suurten kaupunkien kanssa? Jos ei; niin silloin ammattitaitoinen työvoima muuttaa pois, joita kipeimmin tarvitsemme erityisesti terveydenhuollon sektorilla.

Kuhmon päättäjien on jo aika katsoa poliittisen pelin toisellekin puolelle! Ellei me saada lisää teollisia työpaikkoja takaamaan verotuloja, niin emme ole kilpailukykyisiä. Menneistä virheistä on otettava opiksi.

Tekstit Etusivulle