LUETTELO FRONTPAGE  - PIKANÄPPÄIMISTÄ

 

En ota vastuuta näiden väärin ymmärtämisestä / -käyttämisestä

TOIMINTO PIKANÄPPÄIN

Alaindeksi

CTRL+MIINUSNÄPPÄIN

Alleviivaus

CTRL+U

Automaattinen pikkukuva valitusta kuvasta

CTRL+T

Avaa sivu

CTRL+O

Edellisen solun sisällön valitseminen

VAIHTO+SARKAIN

Esikatsella sivua selaimessa

CTRL+VAIHTO+B

Etsiä tekstiä sivuilta tai HTML-koodista

CTRL+F

Fontin koon muuttaminen

CTRL+VAIHTO+P

Fontin muuttaminen

CTRL+VAIHTO+F

Keskittää kappaleen

CTRL+E

Kopioi muotoilun

CTRL+ VAIHTO+C

Kopioi tekstin tai grafiikan

CTRL+C

Kopioi tekstin tai grafiikan

CTRL+INS-näppäin

Korvata tekstin sivuilla tai koodissa

CTRL+H

Kumota toiminnon

CTRL+Z

Kumota toiminnon

tai ALT+ASKELPALAUTIN

Kursivointi

CTRL+I

Käyttää luettelotyyliä

CTRL+ VAIHTO+L

Laajentaa valintaa kappaleen alkuun

CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa kappaleen loppuun

CTRL+VAIHTO+ALANUOLI

Laajentaa valintaa kattamaan koko sivun

CTRL+A

Laajentaa valintaa rivin alkuun

VAIHTO+HOME

Laajentaa valintaa rivin loppuun

VAIHTO+END

Laajentaa valintaa sanan loppuun

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa viereisiin soluihin

NUOLINÄPPÄINTÄ toistuvasti pitäen VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla

Laajentaa valintaa yhden merkin oikealle

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa yhden merkin vasemmalle

VAIHTO+VASEN NUOLI

Laajentaa valintaa yhden näytön alaspäin

VAIHTO+PAGE DOWN

Laajentaa valintaa yhden näytön ylöspäin

VAIHTO+PAGE UP

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin

VAIHTO+ALANUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin

VAIHTO+YLÄNUOLI

Leikkaa valitun tekstin Leikepöydälle

CTRL+X

Leikkaa valitun tekstin Leikepöydälle

VAIHTO+DEL-näppäin

Lihavointi

CTRL+B

Liittää Leikepöydän sisällön

CTRL+V

Liittää Leikepöydän sisällön

VAIHTO+INS-näppäin

Liittää muotoilun

CTRL+VAIHTO+V

Lisää rivinvälin

VAIHTO+ENTER

Lisää sitovan välilyönnin

CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN

Lisää taulukko

VAIHTO+CTRL+ALT+T

Lopettaa FrontPagen

ALT+F4

Luo hyperlinkki sivulle

CTRL+K

Luo uusi sivu

CTRL+N

Makrot - muokata, näyttää ja suorittaa

ALT+F8

Näyttää HTML-tunnisteet

CTRL+ /

Näyttää valinnan ominaisuudet

ALT+ENTER

Näytä tulostumattomat merkit

CTRL+ VAIHTO+8

Ohje

F1

Ohjeen näyttäminen tilannekohtaisesti

VAIHTO+F1

Ohjelmakuvakevalikon näyttäminen

ALT+VÄLINÄPPÄIN

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

F7

Otsikko 1 -tyyliä

CTRL+ALT+1

Otsikko 2 -tyyliä

CTRL+ALT+2

Otsikko 3 -tyyliä

CTRL+ALT+3

Otsikko 4 -tyyliä

CTRL+ALT+4

Otsikko 5 -tyyliä

CTRL+ALT+5

Otsikko 6 -tyyliä

CTRL+ALT+6

Peruuttaa toiminnon

ESC

Pikavalikko näkyviin

VAIHTO+F10

Poista merkki oikealta

DEL-näppäin

Poista merkki vasemmalta

ASKELPALAUTIN

Poista sana oikealta

CTRL+DEL-näppäin

Poista sana vasemmalta

CTRL+ASKELPALAUTIN

Poistaa manuaalisen muotoilun

CTRL+VAIHTO+Z

Poistaa manuaalisen muotoilun

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Päivitä sivu

F5

Sarakkeen valitseminen

YLÄNUOLI- tai ALANUOLINÄPPÄINTÄ toistuvasti pitäen VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja napsauta sarakkeen ylintä tai alinta solua

Script Editorin näyttäminen

VAIHTO+ALT+F11

Seuraavan solun sisällön valitseminen

SARKAIN

Sisentää kappaleen oikealta

CTRL+ VAIHTO+M

Sisentää kappaleen vasemmalta

CTRL+M

Sulkea näkyvän valikon ja alivalikon
Samanaikaisesti

ALT

Sulkee sivun

CTRL+F4

Synonyymisanakirja

VAIHTO+F7

Tallentaa sivun

CTRL+S

Tasata kappaleen oikealle

CTRL+R

Tasata kappaleen vasemmalle

CTRL+L

Tehdä uudelleen tai toistaa toiminnon

CTRL+Y

Tehdä uudelleen tai toistaa toiminnon

VAIHTO+ALT+ASKELPALAUTIN

Tulosta sivu

CTRL+P

Tyylin käyttäminen

CTRL+ VAIHTO+S

Tyylin normaali käyttäminen

CTRL+VAIHTO+ N

Vaihtaa avointen sivujen välillä

CTRL+SARKAIN

Vaihtaa avointen sivujen välillä

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Vain näkyvän valikon sulkeminen jos
alivalikko on näkyvissä

ESC

Valikkorivin aktivoiminen

F10

Valita seuraavan tai edellisen
komennon valikosta tai alivalikosta

ALANUOLI- tai YLÄNUOLINÄPPÄIN (niin, että valikko tai alivalikko näkyy)

Visual Basic Editorin näyttäminen

ALT+F11

Yläindeksi

CTRL+PLUSNÄPPÄIN

Kauko Huotari

Paluu VINKIT sivulle