Mitä Paasikivi sanoi ja tarkoitti

Naton vastustajien argumentoinnin perusongelma on historiakäsityksen jähmettyneisyys. Sen tulkinnan mukana Paasikiven oppi maantieteen ensisijaisuudesta tarkoittaa sitä, että Moskova määrää aina ja kaikessa Suomen liikkuma-alan. Menneisyydestä havaittavissa olevat asiat eivät anna perusteita tällaiselle tulkinnalle Paasikiven ajattelun perusrakenteesta.   

Paasikivien pitkän uran aikana hänen käsityksensä maantieteen ensiarvoisuudesta johti hänet hakemana yhteistyötä ensin Venäjän keisarin, sitten Saksan keisarin, sitten pohjoismaiden, sitten Stalinin, sitten Hitlerin ja sitten taas Stalinin kanssa. Poliittinen maantiede muuttuu, ja sen ensisijaisuus tarkoittaa sitä, että Suomen politiikan täytyy elää sen mukana, mitä maailmassa tapahtuu ja miten Suomi muuttuu.

Paasikiven perusväittämän virhetulkinta johtaa Nato-vastustajat siihen ajatukseen, että Nato on Suomelle vaarallinen koska Venäjä ei pidä siitä. Jos he ovat johdonmukaisia, heidän pitäisi sitten vastustaa myös Suomen nykyistä kriisinhallintapolitiikkaa, joka perustuu Nato-yhteistyöhön, ja jäsenyyttä unionissa, jonka turvallisuuspolitiikka nojaa Natoon.

Historialliseen pysähtyneisyyteen jumiutuneiden Nato-vastustajien pitäisi myös vaatia uutta yya-sopimusta Venäjän kanssa nyt, koska Paasikivi piti yya-sopimusta Neuvostoliiton kanssa viisaana sodan jälkeisessä tilanteessa. Jos Paasikiven sodan jälkeinen tilannearvio päätetään julistaa yleispäteväksi toimintaohjeena kaikkina aikoina, yya-sopimusta on vaadittava yhtä pontevasti kuin Natoa vastustetaan.   

 

Takaisin juttuarkistoon
 

 

 

 

LINKIT
Etusivulle | Juttuarkisto | Kolumnit ja jutut | Kirjat | Elämän meno