Kumpi on uskottavampi: Taru sormusten herrasta vai taru miljoonista vuosista?

Joel Kontinen

Miljooniin vuosiin törmää alinomaa oppikirjoissa, tiedelehdissä, Internetissä ja päivälehdissä. Harva silti tietää, mistä ajatus vuosimiljoonista on peräisin.

Geologian historian tutkija tohtori Terry Mortenson on monissa tutkimuksissaan selvittänyt, että käsitys miljoonista vuosista syntyi jo 200 vuotta ennen tieteellisten iänmääritysmenetelmien keksimistä. Syyt olivat pikemminkin filosofisia kuin tieteellisiä. 1700-luvulla ranskalaiset geologit hylkäsivät Raamatun opetuksen vedenpaisumuksesta ja alkoivat spekuloida ajatuksella, että maapallo onkin kehittynyt hitaasti miljoonien vuosien saatossa. Comte de Buffon (1707-1788) sanoi, että maapallo alkoi kuumana pallona noin 75 000 vuotta sitten. Pierre Laplace (1749-1827) ehdotti, että aurinkokunta syntyi pitkien aikojen kuluessa kuumasta kaasupilvestä. Saksalainen mineralogi Abraham Werner (1749-1817) puolestaan arveli, että hitaasti vetäytyvä globaalinen meri oli synnyttänyt suurimman osan maapallon kuoresta miljoonan vuoden aikana.

Nykygeologian isä James Hutton (1726-1797) kehitti teorian maapallon geologian syklisyydestä, jossa eroosio näytteli suurta osaa. Lakimies Charles Lyell (1797-1875) keksi uniformitarianismiksi kutsutun geologisen suunnan, jonka mukaan menneisyyttä tulee tulkita yksinomaan nykyisten prosessien mukaisesti.

J.R.R. Tolkienin Taru sormusten herrasta on pohjimmiltaan kuvaus hyvän ja pahan välisestä taistelusta. Tolkien käyttää kertomuksessaan mytologista ainesta, ja siinä voitaneen nähdä myös evoluution vaikutus, etenkin klonkussa ja örkeissä. Se on siitä huolimatta varsin kristillinen kertomus. Evolutionistit ovat omaksuneet hobitti -sanan Tolkienilta. Indonesiaan kuuluvalta Floresin saarelta löytynyt pieni fossiili nimettiin hobitiksi. Löytö on varsin kiistanalainen. Monet tutkijat arvelevat, että Floresin ihmisen pienikasvuisuus johtuu mikrokefaliasta.

Tarua miljoonista vuosista ei sen sijaan millään voida pitää kristillisenä. Kuolema ja kärsimys on sen mukaan ollut olemassa alusta lähtien, ja hyvä ja paha ovat vain subjektiivisia näkemyksiä. Raamattu sen sijaan opettaa, että kuolema tuli maailmaan synnin seurauksena.

Monet ongelmat ja ennakko-olettamukset tekevät ajanmääritysmenetelmistä epäluotettavia. Lisäksi timanteista on löytynyt hiili-14:ää ja T. rexin fossiilista pehmeitä soluja. Molemmat löydöt heikentävät vuosimiljoonien uskottavuutta ja tukevat Raamatun luomismallia.

Lähde:

Mortenson, Terry. 2004. The origin of old-earth geology and its ramifications for life in the 21st century. TJ 18:1, 22-26. http://www.creationontheweb.com/content/view/1579/

Takaisin aloitussivulle