Uusi testamentti - maailman luotettavin kirja

Joel Kontinen

Yli 5300 Uuden testamentin käsikirjoitusta on säilynyt meidän päiviimme. Vanhimmat niistä on kirjoitettu vajaa 50 vuotta alkuperäisten käsikirjoitusten jälkeen.

Julius Caesarin Gallian sodasta on jäljellä 10 käsikirjoitusta, joista vanhin on peräisin 900-luvulta jKr. eli yhdeksän vuosisataa Caesarin kuoleman jälkeen. Historioitsija Titus Liviuksen kuvauksista Hannibalia vastaan käydystä sodasta on säilynyt 20 käsikirjoitusta. Niistäkin vanhin on kirjoitettu 300 vuotta siinä kerrottujen tapausten jälkeen.

Harva nykyajan ihminen kuitenkaan olettaa Julius Caesarin tai Hannibalin olleen taruhenkilöitä, vaikka emme oikeastaan voikaan olla kovin varmoja siitä, mitä heistä on kirjoitettu. Jostain syystä monien on silti vaikea uskoa, että Uuden testamentin kuvaus Jeesuksesta Kristuksesta pitää paikkansa, vaikka todistusaineisto on suorastaan mykistävä.

Evankeliumit ovat silminnäkijöiden kuvauksia. Pietari kirjoitti: " Emmehän me, silloin kun saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa" (2. Piet 1:16).

Kun apostolit saarnasivat ja tekivät ihmeitä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, kukaan ei yrittänyt kumota sitä, mitä oli tapahtunut. Kristittyjen vastustajat joutuivat tunnustamaan, että apostolit puhuivat totta.

Toisin kuin monia muita antiikin ajan kertomuksia, evankeliumeja ei ole yritetty kaunistella. Ne kertovat koruttomasti apostolien inhimillisistä virheistä. He kinastelivat siitä, kuka heistä oli suurin. Ne kertovat senkin, että Pietari vastusti Jeesusta, kun Hän ilmoitti, että Hänet surmataan. Evankelistat paljastavat opetuslasten epäuskon: Jeesuksen kuoleman jälkeen nämä luulivat kaiken olevan ohitse. He pelkäsivät henkensä edestä. Mutta ylösnousseen Kristuksen näkeminen muutti heidät. He julistivat evankeliumia kaikkialla, minne he menivät.

Kristinuskon salaisuus on siinä, että se toimii. Paavali kirjoitti: " Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille" (Room. 1:16). Evankeliumi, hyvä sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, toimii edelleenkin. Se muuttaa ihmisiä kaikkialla, jossa sitä julistetaan.

Lähde

Sadawago, Jean-Baptiste & Munger, Marcia A. 1995. Valtakunta, voima ja kunnia. Suom. Joel Kontinen. Keuruu: Iso Kirja.

Takaisin aloitussivulle