Ufot ja uskonto

Joel Kontinen

Jaakko Närvä väitteli 13.12.2008 Helsingin yliopiston uskontotieteen laitoksella ufoista uskonnollisina ilmiöinä. Teoreettisessa tutkimuksessaan Närvä tarkastelee ufologiaa useiden tieteenalojen perspektiivistä. Hän näkee ufohavainnoissa yhtymäkohtia niin järjestäytyneeseen uskontoon kuin kansanuskomuksiinkin: "Sosiologisesti analysoiden ufologia ja ufokokemukset ovat tieteellistyneen ja teknologisoituneen kulttuurin tuote, jonka esiintymiseen vaikuttavat yhteiskunnalliset kriisitilanteet ja joukkosuggestiiviset mekanismit."

Ufoilmiöissa onkin šamaanistisia piirteitä. Pienet vihreät miehet ovat syrjäyttäneet poppamiehen. Ufotutkija Gary Bates osoitti ufologian uskonnollisen luonteen vuonna 2004 ilmestyneessä kirjassaan Alien Intrusion.

Närvältä jäi mainitsematta, että ufouskomuksilla on myös vahva yhteys evoluutioon. Evolutionistit torjuvat luomisen ja uskovat elämän syntyneen sattumanvaraisesti maapallolla. He eivät pidä planeettaamme mitenkään ainutlaatuisena. Näin ollen he uskovat, että myös muualla avaruudessa on elämää. He eivät ihmettele, jos pienet vihreät miehet tulevat vilkaisemaan, mitä täällä tapahtuu.

Jo Erich von Daniken oli näkevinään astronautteja kivikauden piirustuksissa. Hänen kirjoituksessaan evoluutio yhdistyy vahvaan uskoon lentävien lautasten todellisuudesta.

Ateistit ja skeptikot pitävät Närvän väitöstä osoituksena siitä, että myös kristinuskolla on läheinen yhteys paranormaaleihin ilmiöihin. Tuore amerikkalaistutkimus taas osoittaa, että kristinusko varjelee taikauskolta. Englantilainen kirjailija G. K. Chesterton sanoi, että kun ihminen lakkaa uskomasta Jumalaan, hän uskoo kaikkeen.

Kun ihminen hylkää Jumalan ilmoituksen, hän uskoo varsinkin darvinistiseen evoluutioon ja kenties myös pieniin vihreisiin miehiin, jotka ovat tulleet pelastamaan maanpallon asukkaat ympäristötuholta.

Lähteet:

Bates, Gary. 2004. Alien Intrusion. Green Forest, AR: Master Books.

Helsingin yliopisto. 2008. Ufologia ja ufokokemukset uskonnollisina ilmiönä: Teoreettinen tutkimus. E-thesis lehdistöjulkaisu. https://oa.doria.fi/handle/10024/42741

Takaisin aloitussivulle