Niin kuin oli Nooan päivinä

Joel Kontinen

Opettaessaan toisesta tulemuksestaan Jeesus sanoi (Matt. 24:37-39):

Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on oleva myös Ihmisen Pojan tullessa. Niinä päivinä ennen vedenpaisumista ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. He eivät aavistaneet mitään, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki. Näin on myös oleva, kun Ihmisen Poika tulee.

Jeesus opetti, että vedenpaisumus oli todellinen globaalinen katastrofi, joka on tarkoitettu varoitukseksi myös myöhemmille sukupolville. Uuden testamentin kreikka käyttää tästä katastrofista sanaa kataklysmos ('tuhotulva', 'raju geologinen tapahtuma'), vaikka kreikassa on myös tavallista tulvaa merkitsevä sana plemmyra. Heprean kielessä on samantapainen ero suurtuhoa aiheuttavan vedenpaisumuksen ja tavallisen tulvan välillä.

Globaalisesta vedenpaisumuksesta on kolme varsin vahvaa todistetta Raamatun sanan lisäksi:

1. Kaikkialta maailmasta on löydetty valtavia joukkohautoja. Paikallisen tulvan kannattajien on vaikea selittää, miksi Mesopotamian tai Mustanmeren alueen tulva olisi jättänyt eläinten joukkohautoja Etelä-Afrikkaan ja Pohjois-Amerikkaan.

2. Korkeimpienkin vuorten huipulla on merieläinten fossiileja, vaikka merieläimet eivät yleensä harrasta vuorikiipeilyä.

3. Liki kaikissa kulttuureissa on tarinoita suuresta tulvasta. Tämä tapaus tuntuu jääneen pysyvästi ihmiskunnan kollektiiviseen alitajuntaan, niin kuin psykologi Carl Gustav Jung olisi asian ilmaissut.

Miksi teologit eivät sitten halua uskoa maailmanlaajuiseen vedenpaisumukseen? Se tuhoaisi heidän teoriansa siitä, että maapallon geologinen kerrostuma edustaa miljoonien vuosien evoluutiota. Todellinen historiallinen vedenpaisumus myllersi geologisen kerrostuman. On mahdotonta uskoa sekä historialliseen vedenpaisumukseen että miljooniin vuosiin.

Raamattu kertoo, että Jumala loi täydellisen maailman. Raamattu myös kertoo, miten kauan luominen kesti. Mooseksen toisen kirjan 20.luvun jakeessa 11 sanotaan: "Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä hän lepäsi."

Raamattu ei missään kohdassa kerro, että luominen kesti miljoonia vuosia. Jotkut kuvittelevat, että "Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä." Mitä tämä Pietarin toisen kirjeen 3. luvun jakso oikein opettaa?

Lienee syytä ottaa mukaan hieman kontekstia. Luemme jakeesta 3 jakeeseen 9:

"Ennen muuta tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheineen pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan. He sanovat: "Missä on lupaus hänen paluustaan? Onhan siitä lähtien, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt ennallaan luomakunnan alusta asti." Tieten tahtoen he eivät ota huomioon, että taivaat samoin kuin maa, joka on tehty vedestä ja veden kautta, olivat ikiajoista olemassa Jumalan sanan voimasta. Vedellä ja sanalla tuhottiin silloinen maailma vedenpaisumuksessa. Mutta nykyiset taivaat ja maa on samalla sanalla säästetty tulelle, säilytetty jumalattomien ihmisten tuomion ja kadotuksen päivää varten. Tämä yksi älköön olko teiltä salassa, rakkaani: Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä. Ei Herra viivytä lupauksena täyttämistä, vaikka jotkut luulevat hänen viivyttelevän, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Hän ei näet tahdo, että kukaan joutuu kadotukseen vaan että kaikki tekevät parannuksen."

Jumala ei Raamatussa sano yhtä ja tarkoita toista. Jos tätä kohtaa sovellettaisiin johdonmukaisesti, Joonan täytyi olla meripedon vatsassa 3000 vuotta ja Joosuan kiertää Jerikoa 7000 vuotta.

Pietari ei puhunut tässä yhteydessä luomispäivistä. Joku saattaa muistaa Psalmin 90, jakeen 4, jota Pietari tässä lainaa: "Tuhat vuotta on sinulle kuin yksi päivä, kuin eilinen päivä, mailleen mennyt, kuin öinen vartiohetki." Pietari toki puhui luomisesta ja vedenpaisumuksesta. Vaikka Pietari galilealaisena kalastajana tuskin tiesi paljon geologiasta, hänen kuvauksensa skeptikkojen ajatusmaailmasta vastaa hyvin uniformitaristien käsityksiä. "Onhan siitä lähtien, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt ennallaan luomakunnan alusta asti."

1700-luvun puolivälissä James Hutton -niminen skotlantilainen geologi hylkäsi Raamatun opetuksen maapallon iästä. Hutton oli deisti, joka vaati, että menneisyyttä ei saanut tulkita muilla kuin nykyisin tapahtuvilla prosesseilla. Hutton aloitti uniformitarinismiksi kutsutun suuntauksen, joka opettaa, että virtaava vesi on vuosimiljoonien saatossa hiljalleen muodostanut valtavat kanjonit. Vesi on esimerkiksi vähän kerrallaan synnyttänyt Grand Canyonin.

Raamattu kuitenkin kertoo, että ihmiskunnan historian suurin luonnonmullistus muutti vuoden aikana maapallon pinnanmuodostuksen täydellisesti. Huttonin aikaan ei tunnettu yhtään tieteellistä ajanmääritysmenetelmää eikä geologia ollut kehittynyt tieteenalaksi.

Nykyisin uniformitarismi ei enää ole geologian pääsuuntaus vaan tiedemiehet ovat jo osin siirtyneet kannattamaan katastrofismia eli ajatusta, jossa on myös sijaa luonnonmullistuksille. Mutta monen on yhä vaikea uskoa Nooan ajan vedenpaisumukseen.

Vanhassa testamentissa sana päivä (yom) esiintyy 2301 kertaa. Päivä voi toki tarkoittaa muutakin kuin 24 tunnin vuorokautta, esimerkiksi Herran päivä voi olla pitkä ajanjakso. Yleensä konteksti eli asiayhteys selvittää, mitä sanalla tarkoitetaan.

VT:ssa muualla kuin Genesiksen 1. luvussa sana päivä esiintyy seuraavasti:

 • päivä + numero, 410 kertaa, tarkoittaa aina kirjaimellista vuorokautta
 • ilta ja aamu ilman päivää, 38 kertaa, tarkoittaa aina kirjaimellista vuorokautta
 • ilta tai aamu ja päivä, 23 kertaa, tarkoittaa aina kirjaimellista vuorokautta
 • yö ja päivä, 52 kertaa, tarkoittaa aina kirjaimellista vuorokautta.
 • Kun vertaamme tätä 1. Mooseksen kirjan 1. luvun kuvaukseen luomisesta, huomaamme:

 • Jakeessa 5: Tuli ilta ja tuli aamu, ensimmäinen päivä.
 • Jakeessa 8: Tuli ilta ja tuli aamu, toinen päivä.
 • Jakeessa 13: Tuli ilta ja tuli aamu, kolmas päivä.
 • Jakeessa 19: Tuli ilta ja tuli aamu, neljäs päivä.
 • Jakeessa 23: Tuli ilta ja tuli aamu, viides päivä.
 • Jakeessa 31: Tuli ilta ja tuli aamu, kuudes päivä.
 • Arvaako kukaan, mitä Jumala haluaa meille sanoa päivien pituudesta? Ei pitäisi olla kovin vaikea päätellä, että Genesiksen 1. luvussa sanaa "päivä" käytetään aina kirjaimellisessa merkityksessä. Mutta monien teologien on äärimmäisen vaikeaa usko tätä.

  Jo ensimmäiset ihmiset pilasivat Jumalan hyvän luomakunnan kapinoimalla Häntä vastaan. Meidän on monesti vaikea käsittää, miten raskas rikos Jumalan käskyjen rikkominen on. Raamattu kuitenkin sanoo: "Yhden ainoan ihmisen teko toi maailman synnin ja synnin mukana kuoleman" (Room. 5:12). Adamin synnin vaikutukset pilasivat hänen jälkeläistensä elämän. Pahuus paheni pahenemistaan, kunnes Jumala rankaisi Nooan aikalaisia vedenpaisumuksella, joka hävitti koko silloisen maailman.

  Maanjäristykset, tsunamit ja etniset puhdistukset eivät ole osoitus Luojamme oikullisuudesta. Ne ovat seurauksia ihmisen valinnoista.

  Nooan arkki oli miltei 150 metriä pitkä alus, ja se vastasi tilavuudeltaan 520 rautatievaunua. Ensimmäinen sitä suurempi laiva rakennettiin vasta 1860-luvulla. Korealaiset insinöörit ovat tutkineet arkin merikelpoisuutta ja todenneet, ettei sen vakaampaa puurakenteista alusta juuri voisikaan rakentaa. Se olisi kestänyt 30 metrin korkuisia aaltoja.

  Jotkut sanovat, että Genesiksen vedenpaisumuskertomus on toisinto Gilgamesh-eepoksesta, mutta jos arkki olisi rakennettu Gilgamesh- eepoksessa mainittujen mittojen mukaan, se olisi uponnut hyvin pian.

  Arkin rakentaminen kuivalle maalle oli vakava varoitus Nooan aikalaisille. Pietarin ensimmäisen kirjeen 3. luvun jakeessa 20 sanotaan: "Jumala pitkämielisesti odotti Nooan päivinä, jolloin rakennettiin arkkia. Siinä pelastui veden kautta vain muutamia, yhteensä kahdeksan ihmistä."

  Arkissa olisi ollut eläinten lisäksi tilaa myös muille kuin niille kahdeksalle, jotka tottelivat Jumalaa ja pelastuivat. Muut eivät uskoneet Nooan varoitusta ja tuhoutuivat.

  Psalmi 104 viittaa siihen, että nykyiset korkeat vuoristot kohosivat vasta vedenpaisumuksen jälkeen. Jakeissa 7 ja 8 sanotaan: Sinä käskit vesiä, ja ne pakenivat, ne virtasivat kiireesti, kun äänesi jylisi: Ja vuoret kohosivat, laaksot vaipuivat kukin kohdalleen, niin kuin säädit. Sinä asetit rajat, joita vedet eivät ylitä, eivätkä ne enää palaa peittämään maata.

  Suomenkin maaperää muokannut jääkausi myös todistaa vedenpaisumuksesta. Meteorologi Michael Oardin mukaan jääkausi ei olisi ollut mahdollinen ilman vedenpaisumusta, jonka yhteydessä tulivuorten purkaukset lämmittivät meriveden ja viilensivät ilman heikentämällä auringonvalon pääsyä maahan. Näin sekä vedenpaisumus että jääkausi muistuttavat meitä siitä, että Jumala on pyhä ja oikeudenmukainen. Ne myös omalta osaltaan vahvistavat Raamatun historiallisen luotettavuuden.

  Meillä ei ole mitään älyllisesti rehellistä syytä kiistää vedenpaisumuksen historiallisuutta. Mutta on lukuisia syitä epäillä paikallisen tulvan hypoteesia. Arkkia ei siinä tapauksessa olisi tarvittu ja sateenkaariliitto olisi käsittämätön.

  Paikallisen tulvan kannattajat tekevät Jumalasta valehtelijan: Jumala oli ilmoittanut Nooalle: "Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta elollisesta, sillä maa on täynnä väkivaltaa. Minä hävitän heidät ja maan heidän kanssaan" (1. Moos. 6:13). Ja vedenpaisumuksen jälkeen Jumala oli luvannut (1. Moos. 9:12-17) :"Tämä on merkkinä liitosta, jonka minä teen teidän sekä kaikkien maan päällä elävien olentojen kanssa kaikkiin tuleviin sukupolviin asti: minä asetan kaareni pilviin, ja se on oleva merkkinä minun ja maan välisestä liitosta. Kun annan pilvien nousta taivaalle ja sateenkaari näkyy pilvissä, muistan liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaiken elollisen kanssa: vedet eivät enää koskaan paisu tuhotulvaksi hukuttamaan kaikkea elävää. Kaari näkyy pilvissä, ja kun minä sen näen, muistan ikuisen liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaikkien maan päällä elävien kanssa." Ja Jumala sanoi vielä Nooalle: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä teen kaikkien maan päällä elävien kanssa."

  Miljoonat vuodetkaan eivät ole riittävä tekosyy kiistää vedenpaisumuksen globaalisuus. Monet luonnontieteen löydökset tukevat sitä, että miljoonia vuosia ei ole koskaan ollutkaan. Esimerkiksi vuonna 2005 löydetyt tyrannosuarus rexin pehmeät kudokset ja verisuonet sotivat sitä vastaan, että ne voisivat olla miljoonia vuosia vanhoja.

  Evolutionistit opettavat, että tippukivet eli stalagmiitit ja stalaktiitit muodostuvat luolissa hitaasti miljoonien vuosien kuluessa. Mutta stalaktiittien tiedetään kasvaneet 25 senttiä alle kymmenessä vuodessa. Carlbad Caverns on New Mexicon osavaltiossa USA:ssa sijaitseva luola. Vuonna 1953 National Geographyssä oli kuva lepakosta, joka oli pudonnut stalagmiitille ja jäänyt siihen kiinni, koska stalagmiitti oli kasvanut niin nopeasti. Vuonna 1924 luolan oviaukon yllä oli kyltti, jossa luki, että luola on vähintään 260 miljoonaa vuotta vanha. Vuonna 1988 kylttiä muutettiin. Siinä luki, että luola on 7-10 miljoonaa vuotta vanha. Sen jälkeen sitä taas muutettiin: 2 miljoonaa vuotta. Sitten kyltti otettiin pois.

  Mount Saint Helens -niminen tulivuori muodosti tuhansien vuosien edestä kerrostumia purkautuessaan vuonna 1980 ja puhkaisi syvän kanjonin muutamassa päivässä. Kuvitelkaa, mitä 40 vuorokautta jatkunut kaatosade saisi aikaan, kun sen yhteydessä on vedenalaisia tulivuorenpurkauksia tsunameineen.

  Genesiksen vedenpaisumus ei ole yksinomaan kuvaus tuomiosta. Arkki symboloi toivoa, uutta alkua. Arkissa oli vain yksi ovi; tämä tuo mieleen Johanneksen evankeliumin vertauksen Hyvästä Paimenesta. Jeesus sanoi (10:9): "Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu. Hän käy sisälle ja ulos ja löytää laitumen."

  Jakeessa 10 sanotaan: "Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden."

  Raamattu varoittaa Sananlaskujen 30. luvun jakeissa 5 ja 6: "Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu, hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Hänen sanoihinsa älä lisää mitään - hän vaatii sinut tilille, ja petoksesi tulee julki." Ilmestyskirjassa sanotaan: "Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittäväkseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu" (22:18). Mitä Raamattuun on lisätty? Miljoonia vuosia.

  Ne, jotka lisäävät Raamatun ilmoituksiin miljoonia vuosia ja tulkitsevat sen historian myytiksi, ovat varkaita ja rosvoja, jotka riistävät ihmisiltä uskon Raamatun luotettavuuteen. On mahdotonta uskoa evankeliumi todeksi, jos ei uskota, miksi evankeliumi oli välttämätön. Paavali totesi 1. Korinttilaiskirjeen 15. luvussa (jakeet 21 ja 22): "Koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin myös kuolleiden ylösnousemus on tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa."

  Muistattehan sadun Hamelnin pillipiiparista? Hamelnin kaupunki vilisi rottia ja hiiriä. Eräänä päivänä kaupunkiin tuli kirjavatakkinen mies, joka lupasi korvausta vastaa karkottaa eläimet. Puhaltamalla pilliinsä hänen onnistui houkutella hiiren ja rotat pois kaupungista. Ne seurasivat häntä joelle ja syöksyivät veteen.

  Kaupunkilaiset eivät suostuneet maksaman lupaamaansa korvausta. Mies suuttui ja päätti kostaa. Kun kaupunkilaiset olivat kirkossa, hän puhalsi pilliinsä ja kaupungin lapset lähtivät seuraaman häntä. He johdatti ne vuoren uumeniin, jonne he katosivat. Vain kaksi lasta selviytyi: toinen oli sokea ja toinen mykkä.

  Evoluution ja miljoonien vuosien kannattajat ovat kuin Hamelnin pillipiipari. He houkuttelevat ihmiset pois kirkosta tuhotakseen heidät. "Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan" (Joh. 10:10).

  Vertauksessa rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta sanotaan (Luuk. 16:31): "Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, eivät he suostu uskomaan, vaikka joku kuolleista nousisi ylös." Jeesus sanoi Nikodemokselle (Joh. 3:12): "Jos ette usko, kun minä puhun maallisista asioista, kuinka voisitte uskoa, jos puhun teille taivaallisista?"

  Moni kuvittelee, että Raamatussa on totuutta. Tämä on väärä käsitys. Raamattu on totuus. "Sinun sanasi on kokonansa totuus" (Psalmi 119:160 vuoden 1933 Kirkkoraamatun mukaan).

  Raamatun historia ei ala vasta 1. Mooseksen kirjan 12. luvusta. Se alkaa Raamatun ensimmäisen kirjan ensimmäisestä jakeesta.

  Lähteet:

  Ham, Kem. 2006. Could God Really Have Created Everything in Six Days? Teoksessa Ham, Ken. (toim.). The New Answers Book. Green Forest: Master Books, 88-112.

  Osanai, Nozomi. 2005. A comparative study of the flood accounts in the Gilgamesh Epic and Genesis. http://www.answersingenesis.org/hom/area/flood/introduction.asp

  Wieland, Carl. 1997. Caving in to reality. The shrinking 'age' of stalactites and stalagmites. Creation 20:1, 14. http://www.creationontheweb.com/content/view/722

  Takaisin aloitussivulle