Onko Uuden testamentin teksti muuttunut?

Joel Kontinen

Jotkut kuvittelevat, että Uusi testamentti kirjoitettiin muistiin 400 vuotta siinä kuvattujen tapahtumien jälkeen. Lukuisat vanhat käsikirjoitukset kumoavat tämän näkemyksen. Ne osoittavat, että Uuden testamentin teksti on säilynyt hämmästyttävän muuttumattomana meidän päiviimme asti.

Vanhin säilynyt käsikirjoituksen osa, ns. Rylandin papyrus (P52) , on peräisin vuodelta 130 jKr., ja se sisältää otteita Johanneksen evankeliumista. Se on kirjoitettu noin 35 vuotta itse evankeliumin jälkeen. Niin ikään 100-luvulta peräisin olevat Bodmer-papyrukset (P66 ja P75) sisältävät useita Uuden testamentin kirjoja tai niiden otteita.

Uuden testamentin vanhoja kreikankielisiä käsikirjoituksia (joko kokonaan tai osia) on säilynyt yli 5300. Niiden keskinäiset erot ovat hämmästyttävän pieniä. Ne ovat esimerkiksi oikeinkirjoitusta ja sanajärjestystä koskevia seikkoja, tai joistakin käsikirjoituksista puuttuu jokin jae. Erot eivät vaikuta yhteenkään Uuden testamentin oppiin.

Miltei koko Uusi testamentti voidaan sitä paitsi rekonstruoida kirkkoisien eli apostolisien isien kirjoituksista. Osa heistä kirjoitti jo kristinuskon ensimmäisellä vuosikymmenellä, ja he lainasivat laajoja katkelmia Raamatusta. Näitä katkelmia tunnetaan noin 86 000.

Myös Uuden testamentin varhaiset käännökset tukevat sen luotettavuutta. Vanha latinalainen käännös laadittiin jo 100-luvulla jKr. Syyrian- ja koptinkieliset käännökset ovat peräisin viimeistään 300-luvulta. Lektionaarit eli kirjat, jotka sisältävät jumalanpalveluksessa luettavat raamatuntekstit, myös osoittavat, ettei Uuden testamentin teksti ole muuttunut. Varhaisimmat niistä on kirjoitettu 200-luvulla.

Kannattaa vertailun vuoksi pitää mielessä, että Julius Caesarin Gallian sodan vanhin säilynyt käsikirjoitus on laadittu 900 vuotta Caesarin ajan jälkeen. Kreikkalaisen historioitsijan Herodotuksen varhaisin säilynyt käsikirjoitus on laadittu 1300 vuotta hänen aikansa jälkeen. Voidaankin sanoa, että Kristuksen ylösnousemuksesta on enemmän kirjallisia todisteita kuin siitä, että Julius Caesar tai Herodotus olisivat koskaan edes eläneet.

Ne, jotka uskovat, että Uusi testamentti on muuttunut, monesti sekoittavat UT:n kaanonin (eli hyväksyttyjen kirjojen luettelon) vahvistamisen ja kirjojen lopullisen muodon. Idän kirkko vahvisti Uuden testamentin 27 kirjaa vuonna 367 jKr. ja Rooman kirkko vuonna 397. Kristillinen kirkko ei tuolloin tehnyt näistä kirjoista Jumalan sanaa vaan se vahvisti jo olemassa olevan seikan. Esimerkiksi Paavalin kirjeitä pidettiin kanonisina jo 60-luvulla jKr. Ne ovat sisällöllisesti samoja kuin nykyisessä kirkkoraamatussamme.

Takaisin aloitussivulle