Kaksi luomiskertomustako?

Joel Kontinen

Skeptikot väittävät usein, että Raamatun kahden alkuluvun kertomusten järjestys poikkeaa toisistaan. He sanovat, että ensimmäisessä luvussa eläimet luodaan ennen ihmistä, kun taas toisessa luvussa järjestys on päinvastainen. Lisäksi 1. luvun mukaan kasvit luodaan ennen ihmistä. Toisessa luvussa ihminen on jo olemassa, kun Jumala luo kasvit.

Ristiriidat ovat kuitenkin vain näennäisiä. Genesiksen eli 1. Mooseksen kirjan ensimmäinen luku kertoo koko maailmankaikkeuden luomisesta maapallon perspektiivistä. Toinen luku taas kuvaa Aadamin ja Eevan luomista Eedenissä. Vuoden 1992 Kirkkoraamatusta voi luomisjärjestyksestä saada väärän käsityksen, mutta erään muut käännökset, esimerkiksi englanninkielinen New International Version (NIV), kääntävät toisen luvun 19. jakeen perfektillä ("now the Lord God had formed…") eli luominen oli tapahtunut jo lähimenneisyydessä, nyt Jumala vain tuo eläimet Aadamin luokse. Samaa koskee myös kasvillisuutta. Näin ollen mitään ristiriitaa ei ole.

Genesiksessä on käytetty Raamatussa muutenkin yleistä keinoa kertoa ensin yleiskatsaus ja sen jälkeen yksityiskohdat. Tämä voidaan nähdä myös koko kirjassa. Genesiksen luvut 1-11 kertovat ihmiskunnasta yleensä, kun taas luvusta 12 eteenpäin seurataan yhden kansan eli Aabrahamin ja hänen jälkeläistensä historiaa.

Takaisin aloitussivulle