Mitä Jeesus uskoi Vanhasta testamentista?

Joel Kontinen

Jeesus piti Vanhaa testamenttia luotettavana historiana. Hän opetti, että Aadam ja Eeva luotiin "luomakunnan alussa" (Mark. 10:6) eikä vasta miljoonia vuosia sen jälkeen. Hän uskoi, että Genesis on historiaa ja piti Aabelia historiallisena henkilönä (Luuk. 11:51).

Hän uskoi, että Mooses kirjoitti Pentateukin (Luuk. 24:27, 44) ja että Noan ajan vedenpaisumus oli maailmanlaajuinen tuhotulva (Matt. 24: 37-39).

Jeesuksen näkemys Vanhan testamentin historiallisuudesta eroaa jyrkästi liberaaliteologien linjasta. Kristittyjen eli Jeesuksen seuraajien tulisi tässä asiassa uskoa kuten Hän, joka on Elävä Sana (Joh. 1:1-3), koko maailmankaikkeuden Luoja ja syntisten Vapahtaja.

Takaisin aloitussivulle