Miksi Genesis on tärkeä?

Joel Kontinen

Genesis eli 1. Mooseksen kirja on Raamatun peruskivi. Jeesus piti sitä oleellisen tärkeänä: "Jos te olisitte uskoneet Moosesta, olisitte uskoneet minuakin, sillä minusta hän on kirjoittanut", Hän sanoi, "mutta jos ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te voisitte uskoa minun sanojani" (Joh. 5:46-47)

Kertoessaan rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta Hän sanoi: "Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, eivät he suostu uskomaan, vaikka joku kuolleista nousisi ylös" (Luuk.16:34). Ilman Aadamin ja Eevan syntiä ei Jumalan Pojan olisi tarvinnut tulla ihmiseksi ihmisten keskuuteen ja kuolla sovittaakseen meidän syntimme.

Raamattu on paljon muutakin kuin hartauskirja tai hengellisiä totuuksien kokoelma. Se kertoo ihmiskunnan historian alusta loppuun. Keskustellessaan Nikodemoksen kanssa hän sanoi: "Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista asioista, kuinka sitten voisitte uskoa, jos puhun teille taivaallisista?" (Joh. 3:12). Emme voi silpoa Raamattua, ratkaista mitkä kohdat ovat totta ja mitkä eivät. Genesis on yhtä paikkansapitävä kuin evankeliumitkin. Sekä luominen että Kristuksen ylösnousemus olivat ihmeitä, joita emme voi tieteen avulla selittää juurta jaksaen. Mutta Jumala, joka on ilmoittanut ne meille, vakuuttaa puhuvansa totta.

Takaisin aloitussivulle