Kasvatamme punaisia pitkäkarvaisia kaniini- ja kääpiömäyräkoiria. Pitkäkarvaiset pienoismäyräkoiramme perustuvat parhaisiin saksalaisiin linjoihin. Arvostamme jaloutta, runsasta turkkia ja iloista temperamenttia.

We breed red long-haired rabbit-variety and miniature dachshunds. Our long-haired dachshunds are based on the best German lines. We value dignity, full and luxurius coat and cheerful temperament.

Tyypillinen Caelestis koira on pieni, kaunis, runsasturkkinen koira, jolla lentävät liikkeet. Kasvatustyössämme olemme pysyneet "omassa tyypissämme", etsien ja käyttäen koiria jotka ovat olleet meille ideaaleja. Kasvatustyömme rodun parissa on antanut huomattavaa tulosta, jota voimme ylpeänä esitellä.

Typical Caelestis dachshund is a small, beautiful, full coated dog with flying movements. With our breeding we have stayed in "our own type", searching and using dogs who have been ideal for us. Our breeding with dachshunds has given considerable result which we can proudly present.

   
Caelestis Crazy-For-You   Caelestis Key-To-My-Heart   Caelestis Zipper

Kasvatustyömme on arvostettua myös muualla! Caelestis koiria asuu myös useissa Euroopan maissa, kilpaillen ja tuottaen iloa omistajilleen. Näyttelymenestyksestä huolimatta, kaikki Caelestis koirat ovat kuitenkin perheidensä rakastettuja ja hellittyjä lemmikkejä.

Teemme jatkuvaa yhteistyötö ulkomaalaisten kasvattajien kanssa, odotamme vuodelle 2007 mielenkiintoisia pentueita sekä uusia tuonteja.

Our breeding work is respected also abroad. There are also Caelestis dogs living in large number of European countries competing and bringing joy to their owners. Despiting the success in dog shows all the Caelestis dachshunds are loved and cared pets in their families.

We co-operate continuously with foreign breeders. We're expecting interesting litters and new exports for the year 2007!

Esimerkkejä kasvatustyöstämme - Some examples of our breedings