Blue Bay's

Omat koirat

Kasvatit

Pentueet

In Memoriam

Näyttelytuloksia

Rotumääritelmät

Artikkeleita

Linkit

Etusivulle

 

In English

 

 

 

 

 


Jarmo Hilpinen

Marko Salmela

Blue Bay’s –kennelin toiminta on ollut varsin pienimuotoista. Kasvatustyömme tavoitteena ei ole täyttää maata griffoneilla. Pentueita on vuodesta 2002 lähtien syntynyt maailmaan 16. Seuraava pentue on odotettavissa syksyllä 2012.

Jalostustyömme perustana ovat Sirpa Hannosen kasvattama petit brabançonuros Zazou Zolenne Zornione sekä Hollannin tuonti, griffon bruxelloisnarttumme Beannachtaí Exclusive Erin, kasv. Julie Glaaser-Maher. Yhteistyö Beannachtaí- ja Blue Bay's- kennelien välillä on aktiivista ja toimivaa. Molempien kenneleiden tavoitteena on ensisijaisesti korkealaatuinen rodunjalostus hankkimalla uutta jalostusmateriaalia, sortumatta käyttämään ns. matador-uroksia. Rotu on lukumääräisesti niin pieni että on mielestämme väärin kaventaa geenipoolia liikaa. Lähtökohta rodunjalostuksessa pitää olla rotumääritelmä.

Täydellisiä koiria ei ole olemassa mutta lähelle voi päästä, ja tämä tulee olla aina tavoitteena. Pyrimme jalostuksessa ajattelemaan kokonaisuutta, emme pelkästään joitain tiettyjä yksityiskohtia. Hieman kärjistetysti voisi kysyä: Millainen jalostusyksilö on koira, jolla on nollan polvet ja kiva luonne mutta muuten sitä ei griffoniksi tunnistaisi? Pelkästään pariin (sinänsä tärkeään asiaan) takertuminen saattaa pahimmillaan johtaa siihen, että ei kyetä näkemään kokonaisuutta ja jalostuksen punainen lanka on jo hukassa.

Jalostukseen käytettävän koiran täytyy edes etäisesti muistuttaa griffonia, joten pelkästään näyttelystä saatu laatuarvosana "hyvä" (H) ei meille ole riittävä syy käyttää yksilöä jalostukseen, vaan tällaisella yksilöllä täytyy olla jotain muuta arvokasta annettavaa rodulle.

Luonne määrää paljon. Mikäli koira on arka tai aggressiivinen, emme käytä sitä jalostukseen. Perinnöllisistä sairauksista vakavimmiksi priorisoimme perinnölliset silmäsairaudet. Sairaita, tai sairaan yksilön lähisukulaisia ei tule käyttää jalostukseen sillä ne saattavat kantaa sairauden aiheuttavaa geeniä.

Yllätyksiltä ei kuitenkaan kukaan voi välttyä, vaikka kuinka pyrkisi olemaan tarkka jalostusmateriaalin valinnassa. Resessiivisenä periytyvät sairaudet kun saattavat kulkeutua monenkin sukupolven päähän ilman, että ne ilmenevät yksilön fenotyypissä.