Suojeluskuntajärjestöä koskeva kirjallisuus

Yleisteokset

  • HERSALO, N. V.: Suojeluskuntain historia I. Puolustustahtoinen kansa. Muinaisitsenäisyydestä valtiolliseen riippumattomuuteen. Lahti 1955.

  • HERSALO, N. V.: Suojeluskuntain historia II. Puolustuskelpoinen kansa. Hätävarasta välttämättömyys. Vaasa 1962.

  • PYLKKÄNEN, ALI: Suojeluskuntalaiset - keitä he olivat? Vapaaehtoisten maanpuolustajien sosiaalinen kerrostuneisuus 1917-1944. Helsinki 2001.

  • Raja railona. Näkökulmia suojeluskuntiin. Toimittanut Risto Alapuro. Porvoo 1998.Kirja-arvostelu

  • RAIKKALA, HANNES: Suojeluskuntain historia III. Kamppaileva kansa. Määrätietoista rakennustyötä rauhanvuosina 1930-1939 sekä sotavuodet 1939-1944. Vaasa 1964.

  • SELÈN, KARI: Sarkatakkien maa. Suojeluskuntajärjestö ja yhteiskunta 1918-1944. Helsinki 2001. Alkuluku - HS. Kirja-arvostelu

  • SELÈN, KARI, PYLKKÄNEN, ALI: Sarkatakkien armeija. Suojeluskunnat ja suojeuskuntalaiset 1918-1944. Helsinki 2004. Esittely

  • Suojeluskuntakirjallisuutta ja -linkkejä Hannu Romppaisen www-sivuilta.