sisällön alkuun   |
etusivu edellinen sivu opiksi ja ojennukseksi työkalupakki mukava tietää kätköjä, kätköjä

Miten piilotan geokätkön

Geocaching.com ohjenuorat geokätköjen piilottajille

Cache Listing Requirements/Guidelines (suomennettu ja hieman lyhennetty) / versio 21.2.2007

http://www.geocaching.com/about/guidelines.aspx

 

Säännöt ovat joustavat, ne voivat muuttua aikojen kuluessa. Aiemmin sallittu juttu voi muuttua kielletyksi. Kun sääntö on kumottu, ei enää voi vedota vanhaan pykälään.

KÄTKÖ PIDOSSA, HYLLYLLÄ TAI ARKISTOITUNA

Kätkötarkastajan viesteissä kerrotaan toimenpiteen syy ja ohjeita sen korjaamiseen. Yleensä tarvitaan jotain toimia tai selvityksiä piilottajalta ennen kätkön hyväksymistä.

Jos kätkö on uudenlainen, mahdollisesti sääntöjen rajamailla, on suositeltavaa neuvotella asiasta paikallisen kätkötarkastajan kanssa. Jos tarkastaja ei hyväksy ideaa, mutta haluat laajemman mielipiteen, voit pyytää tarkastajaa esittelemään asian tarkastajien foorumilla tai kirjoittaa asiasta itse keskusteluryhmään, jossa harrastajayhteisö ottaa siihen kantaa.

Viimeinen keino on valittaa asiasta meilillä osoitteeseen: appeals@geocaching.com.

SALLITUT KÄTKÖT

Piilottajalla on oltava lupa sijoittaa kätkö valitulle paikalle. Kätkökuvauksessa ei saa olla esim. mainintaa, että "Kulku kielletty -kylteistä ei tarvitse välittää". Lakeja on tietenkin noudatettava.

Kätkö voidaan välittömästi arkistoida:

Poikkeuksia voi olla, niistä tieto kätkötarkastajalle. Maanomistajan luvasta on hyvä mainita kätkökuvauksessa. Tarkastaja voi pyytää luvan antajan yhteystiedot.

Jos tulee tietoon, että kätkö on sijoitettu sopimattomasti, se voidaan arkistoida.

KÄTKÖTYYPIT

Kätkörasioiden koot

Peruskätköt (Traditional caches)

Tämä on alkuperäinen kätkötyyppi, jossa on vähimmillään rasia ja lokikirja. Purkissa voi olla vaihtotavaroita. Koordinaatit osoittavat suoraan kätkön tarkan sijainnin. Loki on pakollinen, esim. ilmoitettava tunnussana ei käy. Jos etsijän pitää tehdä jotain ylimääräistä kätkön löytämisen lisäksi, kyseessä ei ole peruskätkö.

Monikätköt (Multi-Caches)

Monikätköistä on useita variaatioita. Yleisin on tyyppi on sellainen, jossa ensimmäisestä rasiasta tai pisteestä löytyy seuraavan etapin koordinaatit. Toinen suosittu tapa on kierrättää etsijää usean pisteen kautta, joista kustakin löytyy osa lopullisten koordinaattien selvittämiseen tarvittavista tiedoista.

Piilottaja ilmoittaa kätkökuvauksessa koordinaatit jokaisesta etapista, jossa on kätkörasia. Ilmoittamiseen on hyvä käyttää apupisteitä (Additional Waypoints). Pisteet voi määrittää salaisiksi jolloin niitä eivät näe muut kuin piilottaja itse ja kätkötarkastajat.

Offset-kätköt ovat monikätköjen alalaji. Ilmoitetut koordinaatit saattavat viedä etsijän paikalle, jossa hän voi tutustua historialliseen muistomerkkiin, laattaan tai muuhun etappipisteeseen. Etsijä kerää paikalta tietoja, joiden avulla hän selvittää seuraavan etapin jo lopulta kätkön sijainnin.

Pulmakätköt (Mystery or Puzzle Caches)

Tässä kätkötyypissä on yleensä joku ongelma, joka pitää ratkaista koordinaattien selvittämiseksi. Pulma on esitettävä kokonaisuudessaan kätkökuvauksessa ja sen avaamiseksi tarvittavien tietojen pitää olla yleisesti saatavilla. On hyväksyttävissä, että pitää etsiä tietoja avoimilta verkkosivuilta, mutta ei yleensä hyväksytä, että vaaditaan meilaamaan kätkön omistajalle koordinaattien saamiseksi.

Pulmakätkön kuvauksessa olevat koordinaatit osoittavat usein muualle kuin kätköpaikalle, esim. läheiselle pysäköintialueelle. Ilmoitettujen koordinaattien pitää yleensä olla korkeintaan 2-3 kilometrin päässä piilopaikasta.

Jos kätkön kuittaamisen ehtona on muita toimia kuin lokikirjan täyttäminen, luokitellaan jemma pulmakätköksi. Esim. jos pitää lähettää omistajalle joku kätkössä oleva koodi tai jos on tehtävä jotain kätköpaikalla ja otettava valokuva tai jos kätkösivulle lisättävälle kuittaukselle on jotain ekstravaatimuksia.

Anna piilottamastasi pulmakätköstä mahdollisimman paljon lisätietoja kätkötarkastajille toimittaessasi kätkökuvauksen julkaistavaksi. Ilmoita kätkön lopulliset koordinaatit ja kaikki "purkilliset" etapit salaisina apupisteinä. Tarkastaja voi silti tarvita lisätietoja kätköstä.

Geolodjut (Letterbox Hybrid)

Lodjaus on vanhempi aarteenetsintäleikki kuin geokätköily. Piilottaja antaa vihjeitä, joiden avulla lodju löytyy. Rasiassa on leimasin, jolla lodjaaja kuittaa löydön omaan vihkoonsa ja harrastajilla on yleensä oma leimasin, jolla he merkkaavat käyntinsä lodjun lokikirjaan.

Geolodju on geokätkön ja tavallisen lodjun yhdistelmä. Niissä pitää olla leimasin, joka pysyy rasiassa. Niissä on geokätköjen tapaan oltava lokikirja ja gepsin käyttö pitää oleellisesti liittyä etsimiseen. Geolodju ei saa löytyä pelkkien vihjeiden avulla. Etsijöillä ei välttämättä tarvitse olla omaa leimasinta ja mukana kuljetettavaa lokivihkoa.

Geokätköilytapaamiset (Event Caches)

Tapaamiset ovat geokätköilijöiden järjestämiä ja ne ovat avoimia kaikille geokätköilijöille. Vaikka konsertit, myyjäiset, urheilutapahtumat ja näyttelyt saattavat kiinnostaa suurta osaa kätköilijöistä, eivät ne sovi geokätköilytapaamisiksi koska järjestäjät ovat enimmäkseen muita kuin kätköilijöitä. Geokätköilytapaamisen ainoana motiivina ei saa olla jemmojen etsiminen porukalla. Sellaisia retkiä voi parhaiten organisoida laittamalla ilmoitus foorumeihin. 

Jos tapahtumassa on useita osioita, kuten koko viikonlopun kestävässä eventissä geokolikoiden vaihtosessio, luentotilaisuus ja nyyttikestit, voidaan ne haluttaessa julkaista useana tapaamisena jos jokainen jo sinällään täyttää em. ehdot.

Geokätköilytapaaminen on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen ajateltua päivää, mutta ei kuitenkaan yli kolmea kuukautta ennen sitä. Laajoissa tai kansainvälisissä tapaamisissa ennakko voi olla puoli vuotta.

Järjestäjä arkistoi tapahtumasivun kuukauden sisällä tapaamisen jälkeen.

Megatapahtumat (Mega-Event Caches)

Megatapahtumissa pitää olla yli 500 osanottajaa.

Siivoustapahtumat (CITO Event Caches)

Siivoustapahtuma on geokätköilytapaaminen, jossa kerätään roskia puistosta, metsiköstä tms.

Maaperäkätköt (Earthcaches)

Maaperäkätköt (suomalainen nimi on vakiintumaton) ovat opetuksellisia ja ne sijaitsevat geologisesti mielenkiintoisten kohteiden lähistöllä. Maaperäkätköt tarkistaa ja julkaisee Geological Society of America –järjestö, eivät paikalliset kätkötarkastajat. Ilmoituslomake ja ohjeet ovat Earthcache.org –sivustolla (http://www.earthcache.org/).

Maaperäkätkön kuittaaminen vaatii kätkösivulla kerrottuja erikoistoimia: vastaamista kysymyksiin meilillä, valokuvien ottamista tms.

OSVIITTOJA KAIKILLE KÄTKÖTYYPEILLE

Mieti tarkkaan miten kätkösi ja etsijöiden toimet soveltuvat ympäristöön ja miten muut niihin saattavat suhtautua. Esim. suoraan kerrostalon tai toimistorakennuksen ikkunoiden eteen ei kätköä kannata piilottaa, koska sen etsiminen voi vaikuttaa asukkaiden mielestä epäilyttävältä. Vaikka kätkö on yleisellä paikalla, saattaa lähistöllä olla huolestuneita asukkaita. Ammuslaatikot tai isot rasiat soveltuvat hyvin metsiin, mutta kaupunkiympäristössä ne voivat aiheuttaa hälytyksen. Pakasterasiat tai mikrokätköt soveltuvat yleensä paremmin. Rasiassa on hyvä olla etiketti, jossa kerrotaan että se on geokätkö. Ammuslaatikon sotilaalliset merkinnät on peitettävä. Laita rasian sisälle geokätkötiedote. Käytä harkintaa ja tervettä järkeä piilopaikkaa valitessasi! 

GPS:n käyttö on oleellinen osa geokätköilyä. Jemmoja voi etsiä kartan ja kompassin avullakin, mutta jokaisella kätköllä on oltava mahdollisimman tarkat koordinaatit.

Kätkörasiassa on oltava lokivihko, –liuska tms., johon löytäjät voivat kirjata kuittauksensa.

Jos kätkössä on useita etappeja, ilmoita apupisteinä ainakin ne etapit, joissa on kätkörasia. Apupisteet voivat olla salattuja jolloin niitä eivät näe muut kuin piilottaja itse ja kätkötarkastajat.

Tietoturvallisuuden vuoksi ei hyväksytä kätköjä, joissa vaaditaan imuroimaan, asentamaan tai ajamaan joku ohjelma tai tiedosto.

Kätköä ei julkaista jos sen löytämiseksi pitää rekisteröityä jollekin muulle verkkosivustolle.

Jos haluat että samana päivänä julkaistaan useita kätköjä (esim. kätköilytapaamista varten), ilmoita kätköt tarkastettaviksi vähintään kymmenen vuorokautta ennen julkaisupäivää. Kirjoita tarkastajille viesti, jossa toivot julkaisua määräpäivänä. (Huom. tapaamisiin liittyvien kätköjenkin on oltava pysyviä eli ne jäävät paikoilleen tapahtuman jälkeen.)

Kätkörasian on oltava valmis ja paikoillaan kun ilmoitat kätkön tarkastettavaksi. Jos se ei jostain syystä ole, rastita kätkökuvaus piiloon tarkastajilta tai lisää sivulle viesti tarkastajille.

Vaikka kätkö sinänsä olisi ohjeiden mukainen, saattavat tarkastajat joskus kokeneina kätköilijöinä kiinnittää huomiota johonkin huolestuttavaan seikkaan ja ehdottaa muutoksia kätköön ennen sen julkaisemista. Kätkön omistaja on vastuussa kätköpaikan soveliaisuudesta ja kätkön huoltamisesta. Jos kätkö on idealtaan uudenlainen, voidaan sallia poikkeamista näistä osviitoista, ota yhteyttä Groundspeakiin ennen kätkön ilmoittamista. 

Kätkön huoltaminen

Kätkön omistaja on vastuussa kätkön huoltamisesta.

Huoltamiseen kuuluu kätkösivun kuittausten seuraaminen. Poista kaikki sopimattomat viestit.

Omistajan on myös tarkistettava kätkön kunto säännöllisesti ja erityisesti silloin jos joku löytäjä kuittauksessaan ilmoittaa kätkön kadonneen, kostuneen tms. Voit hyllyttää kätkön kunnes olet korjannut sen. Hyllytyksen kesto voi normaalisti olla muutamia viikkoja. Jos omistaja ei kunnosta kätköä ja hyllytys jatkuu pitkään, voidaan jemma arkistoida tai adoptoida.

Matkoilla omistajan normaalin "reviirin" ulkopuolella piilotettuja kätköjä ei hyväksytä ellei piilottajalle ole esittää hyväksyttävää huoltosuunnitelmaa. Kerro kätkösivulla jos esim. olet sopinut paikallisen harrastajan kanssa, että hän avustaa huoltamisessa.

Kätköjen pysyvyys

Geokätköjen on oltava pysyviä. Vaeltavia ja tilapäisiä (alle 3 kuukautta) kätköjä ei hyväksytä.

On ymmärrettävää että joskus pysyväksi suunniteltu kätkö joudutaan poistamaan tai siirtämään ympäristön muutosten tai rasian katoamisen tai muun syyn vuoksi. Kätkön huolellinen suunnittelu, piilopaikan viisas valitseminen ja kätkön huoltaminen edistävät sen pitkää ikää.

Kätköjen välimatkat

Peukalosääntö on että kätkörasioiden on oltava vähintään 0,1 mailin eli 161 metrin päässä toisistaan. Minimietäisyys koskee kaikkia rasioita myös moni- ja pulmakätköjen etapeissa olevia. Saman monikätkön pisteet voivat kuitenkin olla lähempänäkin toisiaan.

Vaikka on sallittua piilottaa kätköjä polun varteen 161 metrin välein, on yleensä parempi tehdä monikätkö, jonka etapit ovat reitin varrella.

Kätköjen sisältö

Käytä talonpoikaisjärkeä! Kätköön ei saa laittaa räjähteitä, ilotulitteita, patruunoita, sytyttimiä, tulitikkuja, puukkoja, veitsiä tain linkkareita, huumeita, alkoholia, elintarvikkeita tai ruualta tuoksuvia tarvikkeita tai mitään laitonta. Tavaroiden on oltava kaikenikäisille sopivia.

Eläimet vainuavat herkästi ruuan tuoksun ja saattavat jyrsiä rasian pilalle.

Kaupalliset kätköt

Jos kätkö on tarkoituksellisesti tai huomaamatta kaupallinen, sitä ei hyväksytä. Esimerkkejä ovat kätköpaikat, joille vaaditaan pääsymaksu tai paikat missä myydään tuotteita tai palveluita. Kätkö on kaupallinen myös jos etsijän pitää mennä sisälle myymälään, asioida henkilökunnan kanssa ja/tai hankkia joku tuote tai palvelu.

Aatteelliset kätköt

Kätkö ei saa julistaa mitään uskonnollista, poliittista, sosiaalista tai hyväntekeväisyysaatetta. Kätköilyn on tarkoitus olla kevyttä ja hauskaa.

POISTETUT KÄTKÖTYYPIT

Seuraavat tyypit eivät ole enää sallittuja eli uusia sellaisia ei julkaista. Muinaismuistoina niitä on ja ne on pidettävä kunnossa muuten ne arkistoidaan. Tämäntyyppisiä kätköjä on myös Waymarking.com –sivustolla.

Lumekätköt (Virtual Caches)

Kätkö on pysyvä muisto- tai maamerkki. Geokätköilijän on todennettava käyntinsä vastaamalla kysymykseen tai lähettämällä kuva lumekätköstä.

Verkkokamerakätköt (WebCam Caches)

Paikalla ei ole kätkörasiaa vaan verkkokamera. Käynti todennetaan lähettämällä kätkön verkkosivulle kameran ottama kuva, jossa geokätköilijä näkyy. Kätkön kuvauksessa on ohjeet, miten kätköilijän on ilmaistava itsensä.

OSVIITTOJA POISTETUILLE GEOKÄTKÖTYYPEILLE

Lumekätköjen ja verkkokamerakätköjen huoltaminen

Kätkön omistaja on vastuussa kätkön huoltamisesta. Kätköpaikkaa on pidettävä silmällä, vaikka siellä ei kätkörasiaa olekaan. Ympäristö saattaa muuttua tai kamera lakata toimimasta. Voit hyllyttää kätkön jos se ei ole etsittävissä tai vaatii muutoksia. Jos omistaja ei kunnosta kätköä ja hyllytys jatkuu pitkään, voidaan jemma arkistoida.

Huoltamiseen kuuluu kätkösivun kuittausten seuraaminen. Poista kaikki sopimattomat viestit.

 

takaisin

 

12.8.2007