Täällä on henkilö tietoja useista Weed hahmoista.

 

Akame

Banken

Bell

Ben

Blue

Buru

Chourou

Cross

Deadly Weapon

Dodo

Doji

GB

Genba

Gin

Harutora

Hiro

Hoiler

Hook

Hougen

Jerome

Jet

John

Kagetora

Kamakiri

Ken

Kuro

Kurotora

Kyoshiro Shirogane

Lecter

Lefty

Mel

Moss

Musashi

Ned

Nero

Nobutora

North

Reika

Riku

Robert

Rocker

Rocket

Roshi

Sakura

Sander

Sasuke

Shigure

Shoji

Smith

Stone

Terry

Tesshin

Tobe

Tokimune

Tommy

Weed

Koira 1