Saagelin Frosti (10kk) tutustuu tuleviin paimennettaviinsa.