1985
Ensimmäiset novascotiannoutajat saapuivat Kanadasta Suomeen Rena Capin Jalna - kennelistä. Tea Janhoselle Emäsaloon tuli neljän kuukauden karanteenin jälkeen narttupennut Jalna's National Newswoman ja pentuesisarensa Jalna's No No Nanette. Nämä koirat muodostuivat hänen Golden-Fox- kennelinsä kantanartuiksi. 

1986
Tollereiden määrä lisääntyi Suomessa 12 koiralla. Näistä kolme oli tuontia. Uros Tueholt Red Buffalo Bill saapui Tanskasta ensimmäisenä tollerit Eurooppaan tuoneelta Nete Wunschilta Tea Janhoselle. Ingegerd Nordströmiltä saapui narttu Flyingtollers Linda Ikaalisiin Birgitta Kajanderin Nordwart- kennelin kantanartuksi. Laura Grossmannin kennelistä lähtöisin oleva Cinnstar Zeiban's Ruffed Grouse saapui kantanartuksi Jari Mäen Zeiban's- kenneliin. Ensimmäiset pentueet näkivät päivänvalon Golden-Fox - kennelissä 3.5.86, jolloin syntyi yksi pentu, sekä 20.7.86, jolloin syntyi kahdeksan pentua. 

1987
Myös vuonna 1987 syntyi Golden-Fox - kenneliin kaksi pentuetta edellisvuoden vanhemmista. Jari Mäen Zeiban´s- kenneliin syntyi ensimmäinen pentue, kolme narttua, jotka rekisteröitiin vuoden -88 puolella. Tuonteja ei tuona vuonna saapunut yhtään. 

1988
Tollerien määrä kasvoi 24 koiralla. Yksi tuonti saapui Ruotsista Flyingtollers - kennelistä. Pentueita syntyi kaksin kappalein Zeiban´s - kenneliin (toinen jo edellä mainittu), yhden pentueen verran Tea Janhoselle Golden-Foxiin sekä uutena kasvattajana pentue Birgitta Kajanderille Nordwart - kenneliin. Kaikki pentueet tähän mennessä olivat syntyneet tuontivanhemmista, lukuunottamatta Zeiban´s B-pentuetta (Golden-Fox Nicke - Cinnstar Zeiban´s Ruffed Grouse), joka on ensimmäinen "toisen polven" Suomessa syntynyt pentue. 

1989
Tollereiden määrä nousi huimasti, rekisteröinnit kasvoivat lähes kaksinkertaisiksi edellisvuoteen nähden. Pentueita syntyi seitsemän, joihin oli käytetty kolmea eri urosta. Uudet kasvattajat Kyllikki Mäki, kennel Applehill's, Tellervo Timonen, kennel Absolutis ja Ulla Salonen, kennel Totemin liittyivät alati kasvavaan "tollo"- joukkoon. Joukkoon littyi myös kaksi tuontia kennel Flyingtollerista. Tolleri läpäisi myös
ensimmäisen kerran noutajien taipumuskokeen sekä ensimmäinen jälkivalio leivottiin, Fin Jva, EUV-89 Golden-Fox Jetta, om. Petra Koskimaa. 

1990
Vuonna 1990 heräsi kiinnostus perustaa tollereille oma rotukerho, olihan tollereita jo pitkälti toista sataa ja aktiivisia harrastajia melko paljon. Perustava kokous pidettiin tuona vuonna. Pentueita syntyi kuusi ja tuonteja saapui peräti 15! Yhdeksän "tolloa" toi uutta verta Kanadasta, kaksi Tanskasta ja neljä Ruotsista. Kuuden pentueen isinä oli vuonna -90 käytetty viittä eri urosta. Tollerit saivat myös kaksi uutta kasvattajaa, Petra Koskimaan sekä Taija Hepojärven, kennel Openbays. Taija onnistui saamaan aikaan myös ensimmäisen muotovalion nimeltään Fin Mva Nordwart Goggie

1991
Jos vuonna 1990 oli paljon tuonteja, syntyi vuonna 1991 suuri määrä pentueita, 23 kpl. Kysyntä luo tarjontaa. Odotuslista tollerin pennulle taisi silti olla pitkä kuin leipäjono. Näihin 23 pentueeseen oli käytetty kahdeksaa urosta. Kasvattajia oli yhteensä 11 kpl. Tollerikerhon ensimmäinen "oikea" lehti ilmestyi jouluksi.

1992
Päivänvalon näki 32 pentuetta, joissa yhteensä 187 pentua. Tuonteja saapui kuusi kappaletta neljästä eri maasta. Tollereiden lukumäärä oli lähes kaksinkertaistunut joka vuosi. Tuohon mennessä tollereita oli rekisteröity yhteensä 459 kpl. 

1993
Saavutettiin tähänastinen rekisteröintiennätys, 203 pentua ja kuusi tuontia. Tuonnit saapuivat Ruotsista, Kanadasta ja USA:sta. Pentueita oli 34 kpl ja kasvattajia 28. Taipumuskokeen oli suorittanut hyväksytyksi jo kuusi koiraa. Kiinnostus agilityyn alkoi myös kasvaa ja sehän sopii tollerille kuin nenä päähän! Tollerikerho järjesti ensimmäisen Toller Show-tapahtuman. Tuomariksi oli kutsuttu Alison Strang. 

1994
Rekisteröintimäärä laski hieman. 22 kasvattajaa tuotti maailmaan 184 pentua. Näihin pentueisiin oli käytetty 15:ta eri urosta. Kolme tuontia saapui Ruotsista laajentamaan jalostuspohjaa. Fin Tva Openbays Generous Ghost, om. Marina Aleksejev, saavutti ensimmäisenä tollerina tottelevaisuusvalion arvon.

1995
Tollereiden määrä kasvoi 199 pennulla ja viidellä tuonnilla. Kolme tuontia saapui Kanadasta ja kaksi Ruotsista. Pentueiden isinä oli 18 eri urosta. Suomeen oli tuotu tähän mennessä 49 tuontia, kaikkiaan viidestä eri maasta. Valitettavasti ensimmäiset PRA-tapaukset maassamme tulivat esiin tuona vuonna.

1996
Rekisteröintimäärä tasaantui noin 200 koiraan. Vuosittaiset tuontikoiramäärätkin pysyttelivät muutamassa koirassa. Tuona vuonna saapui kaksi urosta Ruotsista. 33 pentueessa syntyi yhteensä 187 tolleria. Nämä koirat oli kasvattanut 18 eri kasvattajaa. Metsästyslajeista jälkikokeet (MEJÄ) ovat osoittautuneet suosituksi tolleriharrastajien keskuudessa. Vuosittaiset osallistujamäärät ovat nousseet mukavasti ja tuohon vuoteen mennessä tollerit olivat saavuttaneet peräti 83 ykköstulosta! Taipumuskokeen oli läpäissyt tuohon mennessä 29 tolleria.

1997
Rekisteröitiin 37 pentuetta ja 194 pentua. Yhtään tuontikoiraa ei rekisteröity. Pentueisiin oli käytetty 20 eri urosta. Tollerikerho piti ensimmäisen kesäleirinsä, jossa pidettiin myös Toller Show. Tollerit saivat MEJÄ-kokeissa tuloksen 63 kertaa ja näistä ykköspalkintoja oli 38! Moni tolleri läpäisi myös taipumuskokeen.

1998
Tehtiin uusi rekisteröintiennätys, 228 tolleria näki päivänvalon. Myös kaksi tuontia saapui Suomeen pienen tauon jälkeen.Tollerikerho järjesti virallisen taipumuskokeen, MEJÄ-mestaruuskisan sekä tottelevaisuuskokeen. Kerhon leiri pidettiin Aitoossa, jossa oli myös vuosittainen Toller-Show. Vuoden kohokohtia oli myös Helsingin maailmannäyttely, jossa voittajiksi selviytyi Fin Mva Damiikan Caccoo, om. Nina Heitto ja Fin Mva Siphra's Indiana Jones, om. Minna Jatkola.
 
 
 

Tollerin suosioon on varmasti ollut syynä sen sopivuus nyky-yhteiskuntaan. Se on kaunis ja sen turkki on helppohoitoinen. Pienen kokonsa ansiosta se sopii kerrostaloasuntoonkin ja lapset voi huoletta jättää tollerin seuraan. Metsään päästyään se on täynnä intoa ja noutohalua ja siksi metsästäjälle oivallinen kumppani. Tolleri on myös monipuolinen, onhan joku ollut sen kanssa hirvimetsälläkin ja mm. Suomessa ja USA:ssa on huumekoirina toimivia tollereita. Pienestä punanenästämme löytyy siis todellinen monitaituri!

 

    03.06.2005