Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb


Oppimisprosessi

1.Moottori Engine

   3.Air, Fuel & Comb...

7.Engine Parts

Grapple Loader

 20. Techn. Data 

            Pdf  Files 
       Vocabularies
              Sanastot

Fin-Eng-Swe

Fin-Eng-Rus

Suomennos


Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 

Ponsse Beaver
 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/TilausFORESTRY COLLEGE

 
Taivalkosken
metsäoppilaitos
 

 

Tekniikan Englantia
JA RUOTSIA 
sanasto & HARJOITUKSIA

Contents Sisältö

Suomenkieliset tekstit-suomennokset

1.             Combustion Engines How—They Work                                 5
Polttomoottorit—kuinka ne toimivat

1b. Combustion Engines B

Kappaleen 1 puuttuvat sanat  11      12

2.             Four Stroke Engines—How They Work                                  6
Nelitahtimoottoreiden toiminta

3.             Air, Fuel and Combustion Ilma, polttoaine ja palaminen         8

4.             Diesel Fuel Systems—Diesel-polttonestejärjestelmät             10

5.             Cooling Systems—Jäähdytysjärjestelmät                              12

6.             Lubrication Systems—Voitelujärjestelmät                             13

7.             Basic Parts of the Engines and their Duties                           15
Moottoreiden perusosat ja niiden tehtävät

8.             Power Trains—How They Work                                            17
Voimansiirtolaitteet—kuinka ne toimivat

9.             Differentials—Tasauspyörästöt                                                 18
 English Exercise EE I Engines & Power Trains 9-3                     20

10.          Final Drives—Alennusvaihteet                                                  20

11.          Vehicle Electrical Circuit                                                       21
 Ajoneuvojen sähköiset virtapiirit

12.          Electrical Starting Circuit—Käynnistinvirtapiiri                    23

13.          Charging Circuit—Latausvirtapiiri                                            25
 English Exercise II Electricity 13-4                                           27

14.          Basic Principles of Hydraulic                                                    28
 Hydrauliikan perusperiaatteita

15.          Hydraulic Valves—Hydrauliikan venttiilit                               30

16.          Power and Torque of Hydraulic Motor and Pump               32
 Hydraulipumpun ja moottorin teho ja vääntömomentti

17.          Fluid Drives—Nestevälitykset                                                   34

18.          General Maintenance of Hydraulics                                         36
 Hydrauliikan yleinen kunnossapito
 English Exercise III Hydraulics 18-3                                        38

19.          Gasolines—Bensiinit                                                                   39

20.          Technical Data of Forest Machine                                            42
 Metsäkoneen tekniset tiedot

21.          Mushrooms—Sienet—Svampar                                               46

22.          Finnish–English–Swedish Vocabulary                                   49

23.          English–Finnish–Swedish Vocabulary                                   82

24.          Swedish–English–Finnish Vocabulary                                   115

25.          Advertisements—Sponsors

 

Tekniikan Englantia JA RUOTSIA sanasto & HARJOITUKSIA
Technical English AND SWEDISH vocabulary & EXERCISES
 
TEKNISK ENGELSKA OCH SVENSKA ORDLISTA & ÖVNINGAR

Sanasto & harjoituksia perustuu laajalti Tekniikan Englantia sarjaan, jonka englanninkielisiin osiin on käytetty luvalla lainauksia Deere & Companyn ja Timberjackin ohje-, käsi- ja oppikirjojen sivuilta. 

The vocabulary & exercise is widely based on the series Technical English. Rights to translate these English materials Courtesy of

Timberjack, Tampere, Finland and Deere & Company, Moline, IL, U.S.A.

Ordlistan och övningarna baserar sig till stor del på serien Teknisk Engelska. Företagen Timberjack, Finland och Deere Company, USA har gett tillstånd att använda material från sina instruktions- och läroböcker. 

Copyright ©

2001/Verkkosivut päivitetty 2010-03-03 Eero Aula ja

Polarlehdet Oy

Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain, joka koskee tekstiä, kuvia ja piirroksia, mukaan ehdottomasti kielletty. 

 Polarlehdet Oy 2001

 Painopaikka:  Gummerrus Kirjapaino OY, Jyväskylä

 ISBN 952-9762-27-5 

Lukijalle 

Tervetuloa viihtymään teknisen englannin ja ruotsin pariin  
Välkommen att trivas med teknisk engelska och svenska
 
Welcome to Enjoy Technical English and Swedish

Tekniikan Englantia I-osa ilmestyi vuonna 1992, Technical English Exercises harjoituskirja 1993 ja Tekniikan Englantia II sekä opettajan opas Instructors Manual 1995. Sanastot suomi-englanti-saksa valmistui 1997 ja suomi-englanti-venäjä 1999. I-osa käsittelee moottoreiden, voimansiirron, sähkön ja hydrauliikan perusteita. Technical English II täydentää I—osaa käytännön läheisillä hydrauliikkaa, sähköä ja elektroniikkaa, fysiikan, tekniikan ja moottoriopin perusteita   käsittelevillä  artikkeleilla. Saksan, venäjän ja nyt myös ruotsin kielen sanastot laajentavat ja lisäävät sarjan terminologian nyt myös näihin kieliin. Tekniikkaa on kaikkialla, nykyisin yhä useammin kansainvälisillä kielillä.

Sarjan englanninkielisissä osissa on käytetty soveltaen  lainauksia Deere & Companyn ja Timberjackin oppi- ja käsikirjojen teksteistä. Kiitokset yhtiöille Suomessa ja Euroopassa sekä Kanadassa ja USA:ssa oikeuksista ja yhteistyöstä.

Ruotsinkielisen sanaston luomisessa ja soveltamisessa auto-, metsä- ja työkonetekniikkaan on Håkan Stenman Logbear Oy:stä tehnyt suuren työn. Sanaston on sitten oikolukenut ja tarkistanut metsäkoneiden ja ruotsin kielen asiantuntija Kristian Sten Logset Oy:stä. Heidän kokemuksensa ja asiantuntevat neuvonsa kolmen erikielisen termin yhteensovittamisessa ovat olleet todella arvokkaita. Ne ovat myös auttaneet tarkistamaan useiden suomen- ja englanninkielisten termien asua vastaamaan selkeämmin kolmen eri kielen välistä ymmärrettävyyttä ja yhteensopivuutta tällä tekniikan alueella. Suuret kiitokset molemmille erinomaisesta työstä.

Kiitokset ilmoittajille, joiden sponsorointi on antanut taloudelliset mahdollisuudet kirjojen tekemiseen. Mainonta näissä kirjoissa on teknisen kielen opiskeluun sopivaa oppimateriaalia. Se on lisäksi tehnyt kirjojen hinnat todella edullisiksi. On behalf of the students, Thanks !                         

                                Rovaniemellä  15.10.2010

                                                                                                                      

Eero Aula