Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb


Oppimisprosessi

1.Moottori Engine

   3.Air, Fuel & Comb...

7.Engine Parts

Grapple Loader

 20. Techn. Data 

            Pdf  Files 
       Vocabularies
              Sanastot

Fin-Eng-Swe

Fin-Eng-Rus

Suomennos


Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 

Ponsse Beaver
 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/TilausFORESTRY COLLEGE

 
Taivalkosken
metsäoppilaitos
 

   Monivalintatehtävä Merkitse oikeat vaihtoehdot, väärästä vähennetään.

  10. When the piston reaches the top, the exhaust valve is closed and the piston is ready for a new four stroke cycle, intake, compression, _______ and exhaust. Kun mäntä saavuttaa yläkuolokohdan, poistoventtiili suljetaan ja mäntä on valmis uuteen nelitahtiseen työkiertoon, imu, puristus, työ ja poisto.
  A) power
  B) escape
  C)work stroke
  D) ignition
  E) injection

  Kappaleen 2 muut puuttuvat sanat  21  22  23  24  25  26  27  28  29  210

  Poistoventtiili sulkeutuu vähän yläkuolokohdan jälkeen. Poistokaasut kulkevat suurella nopeudella ulos sylinteristä. Samalla ne ikään kuin imevät pois mennessään avoimen imuventtiilin kautta uutta tavaraa sylinteriin uuden työkierron tarpeisiin.