Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb


Oppimisprosessi

1.Moottori Engine

   3.Air, Fuel & Comb...

7.Engine Parts

Grapple Loader

 20. Techn. Data 

            Pdf  Files 
       Vocabularies
              Sanastot

Fin-Eng-Swe

Fin-Eng-Rus

Suomennos


Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 

Ponsse Beaver
 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/TilausFORESTRY COLLEGE

 
Taivalkosken
metsäoppilaitos
 

 Tekniikan englantia harjoituskirjan kappaleen 2 sivulla 6 puuttuvia sanoja. Käännä kirjan tekstit ja lisää puuttuvat sanat harjoituskirjan sivuille 6-7.

2. FOUR STROKE ENGINE - NELITAHTIMOOTTORI

Monivalintatehtävä Merkitse oikeat vaihtoehdot. Max. 2p.


In the four stroke... Nelitahtimoottorissa samat neljä vaihetta tapahtuvat järjestyksessä - imu puristus, työ ja poisto.
1. However, four ________ of the piston - two up and two down are needed to complete the cycle. Kuitenkin, neljä männän iskua - kaksi ylös ja kaksi alas - tarvitaan täyteen työkiertoon. As a result, the ___________ will rotate two complete turns before one cycle is completed. Tuloksena, kampiakseli pyörii kaksi kierrosta ennen kuin yksi kokonainen työkierto on suoritettu loppuun.
A) remains
B) strokes
C) intakes
D) openings
E)  crankshaft

Kappaleen 2 muut puuttuvat sanat  21  22  23  24  25  26  27  28  29  210


  
 
 

ll