Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb


Oppimisprosessi

1.Moottori Engine

   3.Air, Fuel & Comb...

7.Engine Parts

Grapple Loader

 20. Techn. Data 

            Pdf  Files 
       Vocabularies
              Sanastot

Fin-Eng-Swe

Fin-Eng-Rus

Suomennos


Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 

Ponsse Beaver
 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/TilausFORESTRY COLLEGE

 
Taivalkosken
metsäoppilaitos
 

 Monivalintatehtäviä Merkitse oikeat vaihtoehdot, väärästä vähennetään. Max. 4p

These elements are needed to construct a simple engine: Air ______ and compression, reciprocating and _________ motion. Nämä elementit tarvitaan, kun rakennetaan yksinkertainen moottori: Ilma, pollttoaine ja palaminen.
A) compression
B) fuel
C) device
D) four
E) rotary

2. ____________ of Fuel-Air mixture. Engine Cycles - Two or ______ stroke. Polttoaine-ilmaseoksen kokoon puristaminen. Moottorin työkierto - kaksi tai nelitahtinen.
A) compression
B) rapidly
C) engine
D) four
E) outward

Kappaleen 1 muut puuttuvat sanat 11      12

Kappaleen 2 muut puuttuvat sanat  21  22  23  24  25  26  27  28  29  210