Luonne

Luonteesta kirjoittaessa pitää aina muistaa, että sana hyvä ja rodunomainen luonne merkitsee eri asioita eri ihmisille. Kuitenkin on muutamia erityispiirteitä, jotka erottavat paimenkoiran esim. terrieriroduista. Samoin tulee olla jotain, mikä erottaa collien muista paimenkoirista. Collien ei kuulu olle erinäköinen bordercollie.

Paimenkoirat ovat yleensä työintoisia ja ohjaajalleen nöyriä rotuja. Jotta paimenkoira pystyi työskentelemään paimenen apuna, piti koiran olla tarkkaavainen, tottelevainen, nopea reagoimaan ja innokas työskentelemään. Koiran tuli olla ohjaajapehmeä, "nöyrä", mutta se ei saanut olla liian tilannepehmeä, vaan sen tuli kyetä kohtaamaan myös vaarallisia ja epämukavia tilanteita niistä liikaa paineistumatta. Nämä kaikki ominaisuudet tulisi edelleen olla pitkäkarvaisella colliella, siitä huolimatta että nykyään colliet viettävät perhe- ja harrastuskoiran virkaa.

Pitkäkarvainen collie on yleensä omanarvontuntoinen, "ylpeä" rotu. Se kantaa itseään viileän asiallisesti, joskin välillä heittäytyen täysillä elämän iloihin mukaan. Collie on oman perheen koira, joka harvemmin innostuu vieraista ihmisistä. Usein colliet ovatkin vieraita kohtaan pidättyväisiä. Tätä ei kuitenkaan saa sekoittaa arkuuteen - collien ei kuulu olla arka.

Usein aikuiset colliet ovat myös jonkin verran "totisia" koiria. Työskennellessään ne usein tekevät parhaansa. Keskittymiskyky aikuisella colliella on huippuluokkaa. Harvemmin näkee häseltäviä collieita. Ilo toimia ihmisen kanssa tulee kuitenkin näkyä collien työskennellessä.

Perhekoirana

Colliella on maine helppona perhekoirana. Collien pennut oppivatkin fiksuina erittäin nopeasti perheen tavoille. Mikäli collieta kohdellaan asiallisesti, lempeästi mutta samalla johdonmukaisesti, kasvaa colliesta yleensä hieno perhekoira.

Jokaiselle ihmiselle collie ei kuitenkaan sovi. Rotu lukee ihmistä tarkasti, on laumaviettinen ja nöyrä. Ihmisen, jonka on vaikea pitää johdonmukaisuudesta kiinni, ja joka on kenties vielä hieman tempperamenttinen, saattaa olla järkevämpää valita joku toinen rotu. Väärällä kohtelulla vähemmän vahvahermoisestä yksilöstä saa pahimmillaan joko aran tai salakavalan ja tottelemattoman.

Pääsääntöisesti colliet tulevat hyvin toimeen lasten kanssa. Tässä tietysti edellytyksenä se, että lapset on kasvatettu kohtelemaan koiraa oikein. Lapsiin tottumattomat colliet eivät kuitenkaan automaattisesti ole lapsirakkaita. Koiran yksilöllisestä luonteesta riippuu, miten hyvin se tulee lasten kanssa juttuun.

Collie on sopeutuvainen rotu, joka viihtyy perhekoiranakin hyvin, mikäli vain sen perustarpeet tyydytetään. Keskisuurena rotuna collie tarvitsee kohtuullisesti liikuntaa. Mieluummin paljon, kuin vähän. Collie viihtyy oman lauman keskellä, joten sitä ei sovi eristää perheestään. Ympärivuorokautiseksi tarha/pihakoiraksi colliesta ei ole. Liikunnan lisäksi collie tarvitsee myös "päänvaivaa". Henkiselle hyvinvoinnille on tärkeää pienet puuhastelut, kuten eri asioiden opetteleminen, aktivoimistemput ja koiralle kuuluvat leikkimieliset "työt". Tällaisia "töitä" voi olla vaikka postin kanto, tavaroiden nostaminen, perheenjäsenien tai vaikka polttopuun hakeminen.

Harrastajan näkökulmasta

Harrastusmaailmassa koira ja ihminen on pari. Mikäli rotu sopii ihmiselle muuten, saa hyvästä colliesta mahtavan harrastuskaverin. Pääsääntöisesti ohjaajan rahkeet loppuvat ennen kuin koiran mahdollisuudet.

Collien into tehdä, mutta maltti odottaa käskyjä, luo hyvän pohjan kouluttamiselle. Collie on erittäin nopeaoppinen rotu. Oikein koulutettuna se tekee osuutensa täsmällisesti, iloisesti ja innolla.

Collie on erittäin monipuolinen harrastusrotu. Lähes kaikki harrastusmuodot (metsästyspuolen juttuja lukuunottamatta) ovat sille auki. Sivujen harrastusosiosta voit lukea tarkemmin colliesta harrastuskoirana.

Luonnetestin valossa

Collien tulisi luonnetestin valossakin ilmentää tiettyjä piirteitä, ollakseen rodunomainen.

Toimintakyvyn tulisi olla kohtuullinen tai suuri. Tämä tarkoittaa koiran kykyä tehdä ratkaisuja erilaisissa sille uusissa tilanteissa. Toimintakykyä ilmentää yhtälailla puolustaminen kuin pakokin. Toimintakyvytön koira pyrkii mitätöimään tilanteen. Se saattaa esim. jähmettyä paikoilleen mitään tekemättömäksi.

Toimintakyky on osa-alue, jossa on jonkin verran puutteita rodussamme. Pienen toimintakyvyn koiria on jonkun verran, joskin tulee muistaa että tällöinkin toimintakykyä vielä on sen pienen verran. Harrastuskoiralle toimintakyky on erittäin tärkeä ominaisuus - kotikoira selviää sillä pienelläkin määrällä hyvin.

Terävyydellä kuvataan koiran aggressiokynnystä. Collien terävyyden tulisi olla pieni tai vaihtoehtoisesti kohtuullisen terävä ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, mikäli koiran hermorakenne sen kestää. Tämä kertoo colliesta paljon. Rodunomaisen collien ensimmäinen reaktio yllättävissä tilanteissa ei koskaan saisi olla hyökkäys. Collie saattaa vastata uhkaan, mutta aivan yhtä rodunomainen on collie, joka ei kovin vahvasti ymmärrä itseään puolustaa.

Puolustushalu on koiran perinnöllinen halu puolustaa laumaansa. Testissä mitataan nimenomaan halua, ei taitoa. Collienäkökulmasta puolustushalun tulisi olla kohtuullinen, pieni tai haluton.

Taistelutahdossa rodussamme on usein puutteita. Taisteluhalu kuvaa koiran sisukkuutta, halua ja rohkeutta ottaa haasteita vastaan, sekä koiran perinnöllistä halua käyttää lihaksiaan ja leukojaan leikkimieliseen (tai todelliseen) taisteluun saavuttaakseen halutun päämäärän. Taisteluhalun tulisi colliella olla suuri tai kohtuullinen. Harrastuskoiralle taisteluhalu on hyvä moottori, jolla koira menee eteenpäin vielä silloinkin, kun se muuten jo luovuttaisi.

Koiran hermorakenne on tärkeimpiä jokapäiväiseen elämään vaikuttavia tekijöitä. Huonohermoinen koira stressaantuu pienimmistäkin asioista, eikä kykene selviytymään monesta normaalielämänkään asiasta. Suurin osa kaikista luonnetestin läpäissyistä koirista saa hermorakenteesta +1, hieman rauhaton. Tämä sanavalinta ei kuvaa välttämättä kaikkia koiria. +1 skaala on erittäin laaja. Tähän mahtuu nippa nappa hermonsa koossa pitäviä koiria, ja jos melkoisia james bondeja. Suhteellisen rauhallisen (+2) koiria ei juurikaan vastaan tule, sen verran harvoin tuomarit tämän arvosanan antavat. Collien ideaaliluonnekuvassa hermorakenteen tulisi olla +1 tai +2. Tähän osa-alueeseen tulisi kasvattajien jatkossakin kiinnittää huomiota.

Tempperamentti on koiran kyky havannoida ympäristöään ja toimia sen mukaisesti. Matalatempperamenttinen koira antaa itsestään flegmaattisen kuvan. Jos taas koira on erittäin tempperamenttinen, häiritsevät kaikki ympäristön tapahtumat sen keskittymistä tilanteisiin. Suurin osa collieista mahtuu rodun ideaaliin, vilkas tai kohtuullisen vilkas.

Kovuudella tarkoitettaan koiran taipumusta muistaa sille epämiellyttävät (ja muutkin) kokemukset. Kova koira ei anna pelottavienkaan asioiden häiritä, vaan unohtaa ne saman tien. Suurin osa collieista on +1, hieman pehmeitä, joka onkin rodun ideaali. Myös kohtuullisen kova mahtuu luonnetestiprofiiliin. Valitettavasti rodussamme on myös liian pehmeitä koiria.

Kansankielinen "kova koira" ei yleensä tarkoita samaa kuin luonnetestin mittaama kovuus. Kovuuden ja pehmeyden voisikin jakaa luonnetestin mittaamaan "tilannekovuudeksi" ja "ohjaajapehmeydeksi". Ohjaajapehmeä koira on nöyrä ohjaajaan päin. Tällainen koira saattaa kuitenkin olla luonnetestimittarilla jopa kohtuullisen kova.

Luoksepäästävyydellä tarkoitetaan koiran suhtautumista vieraaseen, ystävällisesti käyttäytyvään ihmiseen. Kuten aikaisemmin tuli mainittua, collie saa olla luoksepäästävä, hieman pidättyväinen. Hyväntahtoinen, luoksepäästävä ja avoin sopii myös collien luonneprofiiliin. Suurin osa collieista kuuluu näihin kategorioihin.

Lopuksi luonnetestissä ammutaan 9mm:llä pistoolilla. Valitettavan usein colliet ovat laukausalttiita. Ihanne olisi laukausvarma, joskin laukauskokematon on myös hyväksytty.

Lopuksi

Collie on erittäin monipuolinen rotu. Se soveltuu niin perhekoiraksi kuin aktiiviharrastajalle harrastusystäväksi. Sillä ei ole pääsääntöisesti taipuvaisuutta aggressiivisuuteen ja näin ollen se soveltuu usein myös ensimmäiseksi koiraksi. Paimenkoirana se viihtyy laumansa parissa, eikä janoa jänismetsälle. Monesta muusta paimenkoirasta eroten, se tyytyy myös silloin tällöin "laiskottelupäiviin", eikä ala päivän harrastustaukojen aikana heti sisustuspuuhiin. Aktiivisena paimenkoirana se kuitenkin vaatii päänvaivaa ja liikuntaa. Herkkänä rotuna se ei ole "kovan käden koira", joskin sitä ei myöskään tule kasvattaa pumpulissa. Selvät rajat, rakkautta ja oikeudenmukaisuutta on avain collien arvostukseen.