Strana 1 Strana 1

Strana 2 Strana 2
Gdje je sto


Uvod


Strana 3 Strana 3

1 - Sto je gramatika i kako se dijele

2 - Sto su glasovi

3 - Sto su oblici

4 - Sto su isnove

Strana 4 Strana 4

5 - Sto je recenica


Dio I. Nauka o glasovima. Poglavje prvo. Glasovi. Glava I.


Strana 5 Strana 5

6 - Pismena. A. Stampana. B. Pisana.


I. staroslovjenska pismena


Strana 6 Strana 6

6 - II. a) Lapidarna pismena u bosanskim natpisima

Strana 7 Strana 7

6 - II. b) Bosasncica u rukopisuGlava II.

Strana 8 Strana 8

7 - Kako se dijele glasoviGlava III. Samoglasnici


Strana 10 Strana 8Strana 9 Strana 9Strana 10 Strana 10

8 - Kako se dijele samoglasnici

9 - Glasnovi zakoni samoglasnika


Strana 11 Strana 11

10 - Kad ostaje zijev

11 - Samoglasnik o iza nepcanih suglasnika

12 - Kada suglasnik se oduzima ili dodaje


Glava IV. Suglasnici


Strana 12 Strana 12

13 - Kako se dijele samoglasnici

Strana 13 Strana 13Strana 14 Strana 14  Strana 15 Strana 15
Strana 16 Strana 16Strana 17 Strana 17Strana 18 Strana 18
Strana 19 Strana 19Strana 20 Strana 20Strana 21 Strana 21

14 - Glasnovi zakoni samoglasnika