Kinnermäen ystävät ry

 

Avustuksia Kinnermäen ystävät ry:n ja Karjalan kulttuuriperintö -säätiön aikaisempaan toimintaan on saatu monelta eri taholta: Suomessa Kinnermäkeen kohdistuneita projekteja ovat tukeneet ja toteuttaneet useat eri tahot. Aluksi Oulun läänin taidetoimikunta, vuosina 1999-2002, Aunuksen asunnot -projekti ja siinä läänintaiteilijan työ. Projektin kuluessa karjalaisen puurakennusperinnön säilyttämisestä ja kylämatkailun kehittämisestä kiinnostuneet Suomessa ja Venäjällä verkostoituivat yhteiseen toimintaan. Sen kuluessa Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston arkkitehtuurin historian laboratorio kenttäkursseillaan dokumentoi, mittasi, piirsi ja valokuvasi Kinnermäen vanhan puurakennuskanan ja teki kylästä asemapiirroksen. Oulun kulttuurin ja tekniikan oppilaitoksen Pikisaaren toimipisteen korjaus- ja miljööartenomilinjan opiskelijat ovat omilla kenttäkursseillaan vuodesta 1999 alkaen vuosittain kunnostaneet kylän taloja, korjanneet mm kylän keskuskaivon ja kengittäneet vanhan savusaunan. Kylämatkailu alkoi v 1999, jolloin Oulussa perustettiin Matkatoimisto Kinnermäki. Siitä lähtien kesämatkoja aunuksenkarjalaisten livvikoiden kyliin sekä kaupunkikohteista Sortavalaan, Aunukseen ja Petroskoihin on järjestetty vuosittain. Matkailutuloilla on kustannettu rakennustarvikkeita kunnostuksiin. Kinnermäessä ja Petroskoissa on järjestetty vuodesta 2000 lähtien kylämatkailun ja rakennusperinnön suojelun asiantuntijaseminaareja.

Suomen Kulttuurirahasto, vuonna 2002, 30 000 euroa, Kinnermäen rakennusperintö kuntoon -projekti. Siinä korjattiin vanhoja asuinrakennuksia ja savusaunoja. Vokulovien talo korjattiin asuinosaltaan ja uudestaan rakennettiin talousosaltaan paikalliseksi aunukselaisten livvikoiden kulttuurin keskukseksi; näyttely- ja toimintatiloiksi, kyläläisten ja kylämatkailun käyttöön. Vokulovien talosta tuli alusta alkaen Kinnermäen ystävien ”oma” paikka Karjalassa. Sen yhteyteen toteutimme myös paikallisen perinteen mukaisen savusaunan.

Suomen ulkoasiainministeriö, vuonna 2003, Kinnermäen vedet esiin -projekti, 10 000 euroa. Siinä rakennettiin kaksi hirsikehällistä palokaivoa ja kunnostettiin kaksi kyläkaivoa. Luontopoluksi kunnostettiin vanha kalastajioen reitti kylältä metsälammille ja Vieljärven rannalla. Reitin varrelle rakennettiin kolme taukopaikkaa nuotiokivineen ja laavuineen.

Opetusministeriö, Taiteen keskustoimikunta, Rakennustaidetoimikunta, vuonna 2005, 2000 euroa, Elämää Kinnermäessä -näyttelyn käsikirjoituksen laadintaan.

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto, vuonna 2006, 8 000 euroa, avustus Elämää Kinnermäessä -näyttelyn aineiston hankintaan ja suunnitteluun.

Suomen Kulttuurirahasto, vuonna 2006, 20 000 euroa, Elämää Kinnermäessä -näyttelyn toteutukseen. Se suunniteltiin ja tehtiin Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla, oppilastyönä Muotoilun ja taiteen laboratoriossa. Vuonna 2006 näyttely pystytettiin Kinnermäen Vokulovien talon livvikoiden kulttuurin keskukseen. Näyttelyn tekstit ovat suomeksi, venäjäksi ja livvin kielellä.

Vuonna 2007 Vokulovien talon livvikoiden kulttuurin keskukseen saatiin pysyväksi Raimo Ahosen valokuvanäyttely Wooden Village of Kinerma at Karelia.

Karelian ENPI CBC -ohjelma, vuosiksi 2011-2012, n. 50 000 euroa, hankkeeseen Better life for Karelian villages. Kinnermäen ystävät ry hallinnoi hankkeen lead -partnerina ja muina partnereina olivat Karjalan kulttuuriperintö -säätiö ja Kinnermäki Consulting. Hankkeen tavoitteena oli elämänlaadun parantaminen venäjänkarjalaisilla kylillä vanhaa rakennuskantaa kunnioittaen ja ympäristöystävällisiä toimintatapoja käyttäen. Hankkeen aikana Vokulovien taloonon saatu yksi sisä-wc toiseen kerrokseen, yksi lämmin kuivakäymälä ensimmäiseen kerrokseen, pyykinpesutupa ja pihalle kaksi kuivakäymälää. Yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa (50/50) on korjattu kuuden talon kattoja, kokonaan tai osittain. Kattojen korjaaminen paransi huomattavasti kylän ilmettä. Kaikista tärkeintä on se, että arvokkaiden rakennuksien käyttöikää on pidennetty. Yhtenä hankkeen tuloksena on koulutusvideo siitä, miten voi parantaa elinolosuhteita vanhassa karjalaisessa hirsitalossa muuttamatta sen ulkonäköä. Kinnermäki tässäkin asiassa on nyt esimerkkinä muille kylille.

 

Tekstit © Kari Niskasaari
Kuvat © Raimo Ahonen

Updated 21.01.2008
webmaster