Kinnermäen ystävät ry

 

Kinnermäen ystävät ry on perustettu Oulussa, 19.2.2001. Sen tehtäviin kuuluu:

- toteuttaa Kinnermäen kylään kohdistuvaa rakennusperinnön suojelua ja muita
  laatokankarjalaiseen kulttuuriin liittyviä hankkeita
- järjestää jäsenille tutustumismatkoja laatokankarjalaiseen rakennusperintöön ja kulttuuriin
- järjestää kulttuuritilaisuuksia, näyttelyitä, esityksiä ja juhlia
- harjoittaa koulutus-, tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
- tehdä paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä aloitteita
- olla kiinteässä yhteistyössä Karjalan tasavallassa toimivan Karjalan kulttuuriperintösäätiön kanssa (entinen Laatokan Karjala –säätiö)
- olla kansainvälisessä yhteistyössä muiden vastaavanlaisten toimijoiden kanssa

Laatokan Karjalalla tarkoitetaan tässä yhteydessä laajasti Karjalan tasavallan eteläisintä osaa, erityisesti Prääsän ja Aunuksen piirien livvikoiden kyliä.

Rakennusperinnön suojelua aktiivikäyttöön:
Ensimmäiseksi suojelukohteeksi olemme valinneet Prääsän piirin Vieljärven seudun Kinnermäen kylästä Mikin (Vakulovien) talon. Se on restauroitu paikalliskulttuurin keskukseksi, näyttely- ja toimintatiloiksi, kyläläisten ja kylämatkailun käyttöön. Korjaustyöt alkoivat kesällä 2001 ja rakennusvalmistui vuonna 2004. Mikin talosta on tullut Kinnermäen ystävien ”oma” paikka Karjalassa. Sen yhteyteen toteutimme myös paikallisen perinteen mukaisen savusaunan.

Kulttuuri- ja ympäristötietoista matkailua:
Suunnittelemme ja toteutamme jäsenillemme ja heidän ystävilleen edullisia tutustumismatkoja laatokankarjalaiseen kulttuuriin ja Kinnermäkeen. Harrastamme kulttuuri- ja ympäristötietoista matkailua, jossa toimitaan ja osallistutaan, esimerkiksi: käydään kiinnostavissa kulttuurikohteissa; retkeillään luonnossa; tutustutaan ruokaperinteeseen; koetaan paikalliskulttuuria elävissä tilanteissa arkena ja juhlapäivinä; saunotaan savusaunassa, sytytetään iltanuotio ja juodaan nokipannukahvit luonnon helmassa.

Tekstit © Kari Niskasaari
Kuvat © Raimo Ahonen

Updated 22.01.2008
webmaster