Tyypillistä konekoodia

 ADDR:              OPC:
   ================
BLOMV;07ED  CD  6F  04  CALL [SAMMU]
      07F0  21  DD  2F  LD HL,2FDDh
      07F3  36  D0      LD M(hl),D0h
      07F5  23          INC HL
      07F6  36  FF      LD M(hl),FFh
      07F8  23          INC HL
      07F9  36  FF      LD M(hl),FFh
      07FB  21  79  08  LXI H,[TEKS7]
      07FE  CD  0B  05  CALL [NAYTX]
      0801  AF          XRA A
      0802  CD  90  03  CALL [LUEEE]
      0805  CD  5F  08  CALL [NNNLS]
      0808  36  77      LD M(hl),77h
      080A  21  FB  2F  LD HL,2FFAh+01h
      080D  56          LD D,M(hl)
      080E  2B          DEC HL
      080F  5E          LD E,M(hl)
      0810  CD  5D  05  CALL [LKHEM]
      0813  ED  53      LD (2FFA)h,DE
      0815  FA  2F      .
      0817  CD  5F  08  CALL [NNNLS]
      081A  36  83      LD M(hl),83h
      081C  21  FD  2F  LD HL,3FFCh+01h
      081F  56          LD D,M(hl)
      0820  2B          DEC HL
      0821  5E          LD E,M(hl)
      0822  CD  5D  05  CALL [LKHEM]
      0825  ED  53      LD (2FFC)h,DE
      0827  FC  2F      .
      0829  CD  5F  08  CALL [NNNLS]
      082C  36  D6      LD M(hl),D6h
      082E  21  FF  2F  LD HL,2FFEh+01h
      0831  56          LD D,M(hl)
      0832  2B          DEC HL
      0833  5E          LD E,M(hl)
      0834  CD  5D  05  CALL [LKHEM]
      0837  ED  53      LD (2FFE)h,DE
      0839  FE  2F      .
      083B  CD  6F  04  CALL [SAMMU]
      083E  21  7F  08  LXI H,[TEKS8]
      0841  CD  0B  05  CALL [NAYTX]
      0844  2A  FC  2F  LD HL,(2FFC)h
      0847  ED  4B      LD BC,(2FFA)h
      0849  FA  2F      .
      084B  ED  42      SUB HL-BC
      084D  DA  71  08  JC [ERR03]
      0850  44          LD B,H
      0851  4D          LD C,L
      0852  2A  FA  2F  LD HL,(2FFA)
      0855  ED  5B  FE  LD DE,(2FFE)
      0858  2F
      0859  03          INC BC
      085A  ED          LDIR
      085B  B0          Dec BC
      085C  C3  87  02  JMP [KTILA]
NNNLS;085F  CD  6F  04  CALL [SAMMU]
      0862  21  01  70  LD HL,7001h
      0865  36  81      LD M(hl),81h
      0867  2B          DEC HL = 7000
      0868  36  14      LD M(hl),14h
      086A  23          INC HL = 7001
      086B  36  80      LD M(hl),80h
      086D  2B          DEC HL = 7000
      086E  06  00      LD B,00h
      0870  C9          RET
ERR03;0871  3E  03      LD A,03h
      0873  11  00  2F  LXI DE,2F00h
      0876  C3  56  01  JMP [ERROR]
      ================

Sivu on päivitetty viimmeksi
18, tammikuuta 2008