Yamaha CDX-820 CD-soittimen korjaaminen ja parantelu
 Marko Vanhanen
Yamaha CDX-820
Laadukkaaksi osittautuneen koneistonsa takia tämä soitin kannattaa korjata
seuraavassa esitetyllä tavalla jopa paremmaksikin kuin mitä se oli tehtaalta lähtiessään
Oikein toteutettuna melko turvallinen. Väärin toteutettuna voi aiheuttaa välitöntä vaaraa terveydelle tai omaisuudelle, tai välillisen hengenvaaran.

Kelkan lukitus salvan sijainti  Pyörityskoneistoon päästään käsiksi kotelon avaamisen jälkeen, koneisto on kiinni ainoastaan kahdella kiinnitys ruuvilla joidenka ympärillä on tärinöitä vaimentavat kumit.
 Etummainen kiinnitysruuveista on kiinni metalli levyssä ja sen kierre poikkeaa takana olevasta joka kiinnittyy muoviseen osaan. On syytä olla sekoittamatta näitä ruuveja jottei tule vahingossa pilanneeksi kierteitä väärää ruuvia väärään paikkaan kiinnittämällä.
 Pyörityskoneiston irroittamisen jälkeen ei sitä pidä repiä vielä irti vaan tämän jälkeen irroitetaan johdot emolevyn liittimistä.
 Koneiston ollessa kokonaan irti rungosta on sitä käsiteltävä varovasti jottei mekaniikka vaurioidu, hyvä jos löydät jonkin muovipurkin jonka päälle voit koneiston laskea, suoraan pöydälle laitettuna on se vaara että herkkä lukupää vääntyy kelkan painon alla.
 Nyt koneistosta irroitetaan muovinen levykelkka jonka saa tulemaan ulos  pyörittämällä isoa muovista ratasta jota levykelkan aukaisu moottori hihnan välityksellä pyörittää.
 kelkan ollessa aivan auki, alhaalla rungossa alla olevaa lukitus salpaa varovasti ulospäin kampeamalla saadaan levykelkka tulemaan kokonaan pois koneiston rungosta. Varo katkaisenmasta lukitus salpaa liiallisella vääntämisellä.

Kelkkaan tehtävä viilaus  Levykelkkaan on tehtävä kulku ura CD-levyä paikallaan pitävälle magneetille joka levykelkan liikkuessa ottaa kiinni kelkan muoviin.
 Tässä näkyy jo kokonaan työstetty levykelkka, muutostöiden havaitsemiseksi viilattu ura on värjätty keltaisella.
 Aloita homma mittaamalla keskikohta ja merkitsemällä se kynällä. Tämän jälkeen tarvitset noin 6-8 millimetrin halkaisijaa olevaa pyöreää viilaa jolla teet 3-4 millin syvyisen uran kynällä piirtämäsi viivan kohdalle.
 Uran leventämiseen käytetään puolipyöreää viilaa jolla viilataan lisää samasta kohtaa, tarkista ennen tätä työtä että ura on tarkasti keskellä.
 Käytä tähän tarkoitukseen 20 millimetrin levyistä viilaa jolloin urasta tulee suoraan oikean levyinen.
 Hiljaa hyvä tulee.

Viilatun uran reunojen pyöristys  Uran työstämisen jälkeen pyöristetään teräviksi jääneet reunat ajatellen että sen ylitse kulkeva CD-levyä paikallaan pitävä magneetti kulkee takertelematta tästä ylitse.
 

Viilatun uran syvyys  Sivukuvassa näkyy uran syvyys, 3 millimetriä alkaa olemaan maksimissaan, syvemmällä uralla kelkan mekaaninen kestävyys alkaa vaarantumaan.
 Lopuksi puhdista kelkka huolellisesti ja älä likaa lukupäätä muovista tulleella viilaus pölyllä. Puhdistamiseen sopii hyvin isopropyylialkoholi jota saa apteekista sopivassa 100 ml. pullossa.

kutistesukka CD-levyä pyöristysmoottoria vasten puristava magneetti painuu vipuvarren päässä olevan jousen voimasta kiinni. Tämän jousen liikkeitä vaimentamaan asennetaan sisäpuolelle metallisen rungon puoleiseen osaan kutistesukan palanen. Kuumenna kutistesukka paikoilleen ja työnnä jousi sen ympärille.
 
 Jousi on tässä paikoillaan kutistesukan päällä, jousen aiheuttamat kolahdukset on näin tehokkaasti vaimennettu.
 Olen punaisella merkinnyt kutistesukan pituuden, se ei saa olla liian pitkä jolloinka se haittaa jousen toimintaa.

Ruuvin aluslevy  Koneistossa on vikana kiinnitysruuvien kierteiden korkkaaminen. Tästä johtuu ettei kelkka ole enään samassa vaakatasossa rungon suhteen.
 Tämä korjataan poistamalla alkuperäiset ruuvit jotka ovat ruuvattu suoraan muoviin kiinni ja joissa oleva leveä kannas painaa paikoillaan CD-levyä pitävän magneetin varren akseleita. Kuvassa olen värittänyt ruuvin kannan punaiseksi ja magneetin varren muoviakselin keltaisella.
 Tämä päällimmäisenä oleva metalli levy on levyä kiinnipitävän magneetin vipuvarsi. Varsi on saranoitu keskeltä kahden akselin varaan ja jonka toisessa päässä on jousi josta se saa puristusvoimansa.
 Levykelkan avausmoottori nostaa ennen kelkan ulostyöntöä tämän vipuvarren päässä olevan magneetin irti pyöritysmoottorista.

Jousi paikoillaan  Tässä kuvassa näkyy selvästi miten ruuvi antaa myöten, päästäen magneetin varren nousemaan toisesta reunastaan ylöspäin, jousen ylöspäin nostaman voiman työntämänä.
 Huomaa pieni rako vasemmanpuoleisen ruuvin kauluksen ja muovirungon välissä josta valo näkyy lävitse, ja akseli on koholla jousen nostaessa sitä ylöspäin.
 Helpoimmin tämä näkyy kelkan aukaisevan moottorin puoleisella puolella. Aukaisu moottori osaltaan lisää nostavaa voimaa tälle puolelle enemmän kuin toiselle puolelle. Samalla kun magneetin vipuvarsi tekee pientä liikettä se samalla pyörittää ruuvia auki ruuvin kaulukseen osuessaan, tämä on selvä suunnittelu virhe koneistossa.
 Liian löysäksi päässyt akselin kiinnitys jumittaa koko mekanismin saaden aikaan levyn juuttumisen soittimen sisään.

reijän poraus  Ruuvien poistamisen jälkeen porataan molempien ruuvien tilalle 4 millin poranterällä lävitse menevät reijät. Joihin tulevat 4 milliset ruuvit paikoilleen korvaamaan alkuperäiset ruuvit.
 On syytä onnistua poraamaan kohtisuoraan rungon tasoon nähden. Ruuvin halkaisijaksi riittää vähintään 3 millinen mutta tukevamman saa 4 millisestä.
Tätä suurempihalkaisijaisen ruuvin käyttäminen ei ole mahdollista koska tällöin muoviosan kestävyys ei enään riitä mutterin kiristämiseen vaan se antaa paineen alla periksi.

kelkan ruuvit  Tässä on paikoilleen asennettu 4 millinen ruuvi ja alle laitettu paineen tasaus levy.

kelkan ruuvit  Molemmat ruuvit ovat paikoillaan ja ne on kiristetty yhtä tiukalle alapääm muttereilla. Tarkista tässä kohdassa magneeti vipuvarren molempien akseleiden saman suuruinen välys, sekä suoruus sunteessa metalliseen runkoon.
 Ruuveja ei saa kiristää liikaa koska tällöin muovinen tukirunko vaurioituu.

Ruuvin aluslevy  Alkuperäisten ruuvien tilalla tulee käyttää leveydeltään samankokoisia paineentasaus prikkoja. On tärkeää ettei paineentasaus prikkojen ja ruuvin väliin jää välystä, kuten on tässä kuvassa. Käytä sellaista alusprikkaa joka ei pääse liikkumaan sivusuunnassa ruuvin ympärillä.

Piirikortin lisämaadoitus  Emolevyllä on käyttämätön paikka maadoitus johdolle johon olen lisännyt uuden maadoitus johtimen.

Maadoitus johdin runkoon  Maadoitusjohtimen toinen pää ruuvataan peltiseen metallikoteloon.

Servo control piirien jäähdytys  Emolevyn alla on servojen logiikka piiri jonka elinkaarta pidentää uusi jäähdytystä tehostava kuparinen ripa. Kiinnitys tapahtuu liimaamalla se suoraan piirin selkään kiinni. Ja kiinnityksen varmistaminen ripaan kiinni liimattavalla solu muovin palasella, joka painuu vasten kotelon pohjaa emolevyn ollessa paikoillaan.
 Itse käyttämäni liima on wurthin SaBesto pikaliimaa jonka tuote numero on 0893 09-C/SF

DA-muuntimet  Emolevyllä vierekkäin olevat D/A muuntimien mikropiirit sopivat hyvin saman jäähdytys rivaston alle tasaten piirien välisiä lämpötila eroja. Lämpötilaeroista johtuvien operaatiovahvistimien DC-toimintatason aiheuttaman kohinan minimoimiseksi kanavien välillä. Tämäkin jäähdytys siili kiinnitetään liimaamalla paikoilleen. Ennen kiinnitytä jäähdytyssiileen täytyy viilata johdinta varten aukko.
 
Liimana olen käyttänyt wurthin SaBesto pikaliimaa jonka tuote numero on 0893 09-C/SF

Jäähdytys rivasto DA-muuntimille  Jäähdytys siili ei saa ottaa kiinni johtimeen eikä lähistöllä oleviin elektrolyytti kondensaattoreihin, koska lämmetessään voi sulattaa kondensaatoreiden muovipinnan puhki.

o  Emolevyllä olevien virtalähteen päätepiirien regulaattorien kunnolliseksi jäähdyttämiseksi lisätään alkuperäisen alumiini levyn tilalle riittävän iso kuparinen levy jonka sopiva paksuus on 0.75 millimetriä. Tässä kohtaa on kerrankin riittävästi tilaa käytettävissä. Itse laitoin levyn joka yltää kotelon toiseen päätyyn asti ja jatkuu tästä vielä taiteltunakin kotelon pohjalle ja muutaman sentin verran takaisin jäähdytettäviin komponentteihin päin.
 Komponentit ovat kokonaan eristettyjä joten jäähdytys levy voi osua kotelon runkoon ilman että tarvitaan lisäeristystä jäähdytys levyn ja komponenttien väliin. Kuparilevy pitää kiinnittää tukevasti laitteen peltiseen runkoon. Huolehdi riittävästä turvaetäisyydestä verkkojännitteellisistä komponenteista.
 Tähän tarkoitukseen löysin sopivan kuparisen levyn vanhasta puretusta ASA-televisiosta.
 Jäähdytyslevyä mitoitettaessa on huolehdittava riittävästä levykelkan tarvitsemasta tilasta.

Oikein toteutettuna melko turvallinen. Väärin toteutettuna voi aiheuttaa välitöntä vaaraa terveydelle tai omaisuudelle, tai välillisen hengenvaaran.

ruuvien lukitus  Jäähdytys levyä pitää paikoillaan emolevyn alla oleva pienemmäksi leikattu alkuperäinen alumiini levy jossa on ruuveille valmiit kierteet. Tästä levystä on muutenkin hyötyä porattaessa ruuveille reikiä kupariseen jäähdytys levyyn. Käyttämällä alkuperäistä jäähdytyslevyä sabluunana uusia reikiä kuparilevyyn porattaessa.

regulaattorien kiinnitys  Lähikuva virtalähteen regulaattoreista kiinnitettynä uuteen kupariseen jäähdytyslevyyn. Jäähdytys levyä leikattaessa sopivaan kokoon tulee huolehtia ettei se pääse osumaan läpijuotettujen komponenttien jalkoihin joihin osuessaan varmasti tuhoaa virtalähteen aiheuttaessaan oikosulun.

Oikein toteutettuna melko turvallinen. Väärin toteutettuna voi aiheuttaa välitöntä vaaraa terveydelle tai omaisuudelle, tai välillisen hengenvaaran.

Powerin ruuvien lukitus  Jäähdyslevyä paikoillaan pitävän vanhan alkuperäisen levyn käyttö ruuvien kiinnitys alustana ja ruuvien paikoillaan pysymisen varmistamiseksi on niihin sivelty sähkön sinistä kynsilakkaa.
 Kuparista jäähdytyslevyä asennettaessa tulee huolehtia siitä ettei se pääse liikkumaan laitteen sisällä. Liikkumaan päästessään se voi aiheuttaa oikosulun verkkovirran ja laitteen rungon välille. Huomiota tulee kiinnittää emolevyn alapuolelle tulevan alumiinilevyn riittävästä turvaetäisyydestä verkkovirtaa kuljettavista johde vedoista emolevyllä, 10 - 15 millimetriä vähintään. Olen värjännyt kuvassa punaisella piirilevyn johteita joissa kulkee verkkojännite.
 Regulaattorien tinaukset kannattaa tässä vaiheessa juotella uusiksi, ovathan ne lämpenevinä komponentteina alttiimpia kylmäjuotoksille suurien lämmönvaihteluitten takia.

Oikein toteutettuna melko turvallinen. Väärin toteutettuna voi aiheuttaa välitöntä vaaraa terveydelle tai omaisuudelle, tai välillisen hengenvaaran.

etupaneelin ruuvit  Oma lukunsa on puretun etupaneelin ruuvien ruuvaaminen. Alkuperäisessä asennuksessa on ruuvien lukumäärä vain se pakollinen määrä, itse sain menemään ruuveja kolminkertaisen määrän tehtaan käyttämään. Miljoonalaatikosta kaivelemalla löysinkin tarpeeksi pieniä ruuveja tähän tarkoitukseen, eipähän etulevyn painikkeita painettaessa pääse kytkentämuovi böijäämään missään vaiheessa.
 Koko alumiininen etupaneeli kannattaa pestä huolellisesti, samalla kun olet tehnyt tarvittavat korjaus työt on etupaneeli ehtinyt kuivua ja pääset kasaamaan sitä.

kasaaminen  Lopuksi laitteen kokoaminen ja lopputestaus. Itselläni sanoi alkuperäinen virtakytkin työsuhteensa irti katkaisten kytkin kiinni ollessaan pitävän jousen poikki. Se onkin nyt tässä vaiheessa helppoa korvata kestävämmällä kytkimellä.
 Verkko kytkin on kiinni kahdella ruuvilla levykelkan ympärillä olevassa apurungossa. Kytkin on standardin mallinen kytkin johonka saa jos ei omasta miljoonalaatikostaan korvaavan osan niin lähimmästä komponenttimyymälästä. Oma kytkin löytyi vanhasta AT-powerista.  Kytkimen tulee olla mallia joka käy verkkovirran kytkemiseen AC 230 V ja on huolehdittava johtimien juottamisen jälkeen riittävästä lisäeristyksestä ettei verkkovirtaa pääse tulemaan näpeille kotelon metalli rungosta, vaikka ne johtimet nyt jostakin syystä irtoaisivatkin juotoksistaan.

 Lopuksi aikaa jää vielä lasersäteen voimakkuuden ja focuksen säätämiseen.

Oikein toteutettuna melko turvallinen. Väärin toteutettuna voi aiheuttaa välitöntä vaaraa terveydelle tai omaisuudelle, tai välillisen hengenvaaran.
Vaara ! lasersäteeseen katsominen polttaa verkkokalvon näkösolut rikki