Pyöräilyä edistettävä autoilun kustannuksella

Ihminen voi paremmin viihtyisässä ympäristössä, missä melutaso on matala ja ilma puhdasta. Hiljaisuus, kun autot puuttuvat sieltä, missä niihin on tottunut, on korvia hivelevää. Hiljaisuuden voi kokea esimerkiksi autottomana päivänä Etelä-Esplanadilla tai kriittisellä pyöräretkellä, jolloin kaistat ovat vapaita autoista. Autoilu on saanut liikaa sijaa Suomessa. Jalankulkijat ja pyöräilijät nokittelevat toisilleen, samalla kun autot ajavat leveillä, monikaistaisilla teillä vieden monikertaisesti kevyelle liikenteelle osoitetun tilan.

Autoilua tulee vähentää paikoissa, missä ihmisiä liikkuu paljon. Liikennesuunnittelu -se onko väylät vedetty surutta tonttien läpi ja miten jalankulkijat on huomioitu -vaikuttaa jopa kuntien hyvinvoinnin tasoon. Siltasaarenkadun ja Hakaniemen torin välinen liikennejärjestely on hyvä esimerkki ihmisistä piittaamattomuudesta. Osuus on autoilijalle helppo, mutta jalankulkijan on hankala päästä torin puolelta Siltasaarenkadulle. Ylitsepääsemätön autotie muistuttaa jatkuvasti siitä, että läpikulkumatkalla olevat autoilijat ovat alueella oleskelevia tai asujia tärkeämpiä.

Kaupunki- ja liikennesuunnittelussa tulee ottaa huomioon ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi. On tehtävä ratkaisuja, jotka kannustavat pyöräilyyn ja jalan kulkemiseen. Pyöräilyllä on myös välitön myönteinen vaikutus terveydelle. Etenkin vanhuksille pyöräily on hyvä tapa ylläpitää terveyttä ja vireyttä. Pyöräily on lisäksi keino ehkäistä ilmastonmuutosta.

Jalankulku- ja pyöräväylien yhdistämisestä tulee luopua. Yhteiselo ei toimi suurten nopeuserojen vuoksi. Nopeutensa takia pyöräilijä kuuluu ajoradalle. Ajoradalla pyöräileminen on pyöräilijän kannalta turvallisempaa siinä mielessä, että silloin hän on koko ajan autoilijan näkökentässä, eikä putkahda tielle yllättäen. Ajoradalla ajaminen voi tosin tuntua hankalalta ajatukselta, kun pyörällä on totuttu ajamaan yhdistetyillä jalkakäytävillä.

Pyöräilyn edellytyksiä tulee parantaa seuraavilla toimenpiteillä

1. Osasta kolmikaistaisia teitä tulee yksi kaista muuttaa kokonaan pyöräkaistaksi. Esimerkkinä Mannerheimintie ja Hämeentie

2. Katuparkkipaikkoja keskusta-alueella tulee vähentää. Fredrikinkadulta katuparkkipaikat tulee poistaa kokonaan, ja vapautuvalle alueelle on tehtävä pyöräkaistat

3. Kevyenliikenteen silta rakennettava Verkkosaaresta Kulosaareen

4. Korkeat katukiveykset on poistettava

5. Pyöräväylät on pidettävä hyvässä kunnossa kesät ja talvet

6. Liikennevalvontaa on lisättävä

7. Pyöräilijöille tehtävä oma ryhmitysalue suojatien eteen ennen autoja

8. Kaikille oikeanpuoleisille kaistoille maalattava pyörän kuvat, osoittaakseen että ajoväylät kuuluvat myös pyörille, ja jotta pyörä opitaan näkemään tasaveroisena kulkuneuvona moottoriajoneuvojen kanssa

9. Pakosta pyöräillä kevyen liikenteen väylällä silloin kun sellainen on, on luovuttava

10. Resursseja pyöräilyn edistämiseksi on lisättävä

11. Yleisiä pyöränhuoltokeskuksia on rakennettava

12. Pyöräilijöitä koskevat liikennesäännöt on tehtävä sellaisiksi, että niitä voi noudattaa

Käy kurkkaamassa Helsingin vihreiden pyöräilytyöryhmän blogia.

http://kaupunkifillari.blogspot.com/
Riikka Henttonen
riikka.henttonen@vihreat.fi