Kuluttajavirasto
Nyt myös osoitteen http://laninfo.webhop.info/ kautta

Työryhmäverkko

Tätä ohjetta tehdessä käytössä on ollut seuraavat käyttöjärjestelmät:
- Windows XP Professional (suomenkielinen) (23.7.2005)
- Windows 2000 Professional (englanninkielinen) (1.12.2004)
- Windows 98 Second Edition (englanninkielinen) (1.12.2004)

Käyttäjien tunnistuksesta

Windows NT -sarjan (NT, 2000, XP) käyttöjärjestelmät vaativat, että koneelle pyrkivä tulee sisälle hyväksytyillä tunnuksilla. Vieraalle koneelle pyrkiessä Windows ilmoittaa tunnukseksi ja salasanaksi kirjautuneen käyttäjän tiedot. Jos kohdekoneelta löytyy kyseinen tunnus, mutta salasana ei täsmää, kirjautuminen ei onnistu. Tällä tavoin epäonnistuneen kirjautumisen seuraukset ovat varsin dramaattisia: Kyseiseltä koneelta ei voi enää kirjautua kohdekoneelle – edes eri käyttäjällä – ennen kuin kone on käynnistetty uudelleen. Sen sijaan, jos kohdekoneelta ei löydy käyttäjätunnusta lainkaan, Windows vain pyytää syöttämään oikean tunnuksen ja salasanan. Tästä johtuen verkkoon jakavalla koneella joko ei saa olla sisään pyrkivien käyttäjien tunnuksia lainkaan tai ne on oltava täsmälleen samassa muodossa kuin sisäänpyrkijän koneella.

NT-sarjan käyttöjärjestelmistä poiketen Windows 9x -sarja (eli 95, 98 ja Me) päästää sisään kaikki pyrkijät. Aivan täysin suojaton Windows 9x -kone ei kuitenkaan ole, vaan yksittäiset jaetut hakemistot voi suojata salasanalla. Hakemiston suoja perustuu nimenomaan salasanaan eikä käyttäjätunnuksella ole mitään väliä. Tunnistuksen alkeellisuudesta johtuen käyttäjien seulonta on vaikeaa. Jos Windows 9x -koneella tarvitaan salasanasuojausta, toimintamalli riippuu siitä kuinka monen pitää päästä suojattuun hakemistoon samoilla oikeuksilla. Eri oikeusvaihtoehtoja on tarjolla vain kaksi: luku ja täydet oikeudet. Yhden verkkokäyttäjän kanssa salasanaksi voi laittaa käyttäjän salasanan, mutta useamman käyttäjän kanssa, on pakko asettaa erillinen salasana ja kertoa se vain sitä tarvitseville.

Windows XP asetukset

Windows 2000 asetukset

Windows 98 asetukset

Master Browser

Windows NT -koneiden verkossa yksi työryhmän koneista toimii kirjurina, Master Browserina, joka pitää luetteloa työryhmän koneista. Master Browserina toimii kone, joka työryhmän muiden koneiden mielestä rooliin parhaiten sopii. Master Browserina voi toimia vain NT-pohjainen kone. Jotta Master Browserilta voi hakea listan työryhmän koneista, pitää käyttäjällä olla oikeus päästä Master Browserille. Jos Master Browser ei hyväksy käyttäjää, ei työryhmään pääse eikä verkon muita koneita näe. Vanhemmat Windowsit sen sijaan pitävät jokainen omaa listaansa verkon koneista, jos ne eivät onnistu Master Browseria löytämään. Windows 9x -sarjan koneilla listaan hakeminen voi myös estyä, jos Master Browserina toimivassa Windows NT -koneessa yksi turva-asetus on laitettu liian tiukalle. (Asetuksen muutaminen: Windows 2000, Windows XP.)

Vaikka Master Browser ei hyväksyisikään käyttäjää työryhmään, yksittäisille koneille silti pääsee, jos tunnus ja salasana täsmää niihin. Tällöin koneelle pääsee kirjoittamalla tiedostonhallinnassa osoiteriville: \\KONEEN_NIMI.

Master Browserin valintaan voi hieman vaikuttaa rekisterimuutoksella Windows 2000 ja Windows XP -koneissa.
LAN Browser on yksinkertainen pikkuohjelma, jolla selviää (jos selviää) mitkä ovat verkon koneiden roolit.
Kaikkea palautetta kirjoitusvirheistä asiavirheisiin voi jättää palautelaatikkoon tai suoraan osoitteeseen lan@pp.inet.fi.
Ohjeiden toimivuus muissa kuin ohjeen Windows-versioissa kiinnostaa myös.
Valid XHTML 1.0! Sivu päivitetty: 3:22 11.2.2006